เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

(ณ พฤษภาคม 2563)
พื้นที่ สัมปทาน แปลง
รวมทั้งสิ้น 38 48
บนบก 16 19
อ่าวไทย 22 29
อันดามัน - -
การสำรวจปิโตรเลียม
(ณ เมษายน 2563)
 การสำรวจคลื่นไหวสะเทือน บนบก ในทะเล รวม
 คลื่นไหวสะเทือน 2 มิติ (กม.) - - -
 คลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ (ตร.กม.) - - -
 สำรวจวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ตร.กม.) - - -
 สำรวจวัดความเร่งโน้มถ่วง (ตร.กม.) - - -
 
 การเจาะ บนบก ในทะเล รวม
 รวมทั้งสิ้น 18 41 59
 หลุมสำรวจ 1 0 1
 หลุมพัฒนา 16 41 57
 หลุมอัดน้ำ/หลุมอื่นๆ 1/0 0/0 1


ตารางแสดงรายละเอียดการสำรวจรายเดือน >>

พิสูจน์แล้ว น่าจะพบ อาจจะพบ
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) 6,057.93 4,731.11 2,444.39
ก๊าธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) 155.72 160.19 111.33
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 136.88 105.09 68.87
2562 ณ เมษายน 2563
เทียบเท่าน้ำมันดิบ 781,776.51 660,247.41 บาร์เรล/วัน
ก๊าซธรรมชาติ 3,149.64 2,647.46 ล้านลบ.ฟุต/วัน
คอนเดนเสท ( ก๊าซธรรมชาติเหลว ) 110,177.71 80,964.60 บาร์เรล/วัน
น้ำมันดิบ 132,261.70 124,885.26 บาร์เรล/วัน
ปริมาณการขาย มูลค่า (ล้านบาท)
ก๊าซธรรมชาติ 89,842.71 (ล้านลบ.ฟุต) 17,475,693,554.87
คอนเดนเสท 2,678,512.11 (บาร์เรล) 2,886,537,516.81
น้ำมันดิบ 3,851,356.99 (บาร์เรล) 4,376,255,473.56
ก๊าซแอลพีจี 5,901,740.00 (ล้านบีทียู) 81,541,390.73
พื้นที่พัฒนาร่วม
  พื้นที่ (ตร.กม.) สถานภาพ
พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 7,250 อยู่ในขั้นเตรียมการผลิต
พื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา 26,000 อยู่ระหว่างการเจรจา
 แท่นผลิตปิโตรเลียม แท่น
 รวมทั้งสิ้น 463
 แท่นหลุมผลิต (WP) 408
 แท่นกระบวนการผลิต (CPP & PP) 22
 แท่นเพิ่มความดัน (CP), แท่นกำจัดปรอท (MRP), แท่นเผาก๊าซทิ้ง (FP,FT), แท่นผลิตชั่วคราว (Mobile Prod. Unit)  22
 แท่นที่พักอาศัย (LQ & QP) 11
 เรือผลิตและ/หรือกักเก็บ ลำ
 รวมทั้งสิ้น 10
 เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม (FPSO) 1
 เรือกักเก็บปิโตรเลียม (FSU or FSO) 9

ตารางแสดงจำนวนอุปกรณ์การผลิต เรือผลิตและกักเก็บ ในทะเล >>>

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 3,778,859
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 19,860