เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

พื้นที่ สัมปทาน แปลง
รวมทั้งสิ้น 39 49
บนบก 18 21
อ่าวไทย 21 28
อันดามัน - -
การสำรวจปิโตรเลียม
(ณ เมษายน 2562)
 การสำรวจคลื่นไหวสะเทือน บนบก ในทะเล รวม
 คลื่นไหวสะเทือน 2 มิติ (กม.) - - -
 คลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ (ตร.กม.) - - -
 สำรวจวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ตร.กม.) - - -
 สำรวจวัดความเร่งโน้มถ่วง (ตร.กม.) - - -
 
 การเจาะ บนบก ในทะเล รวม
 รวมทั้งสิ้น 23 56 79
 หลุมสำรวจ 0 0 0
 หลุมพัฒนา 21 54 75
 หลุมอัดน้ำ/หลุมอื่นๆ 1/1 2/0 4


ตารางแสดงรายละเอียดการสำรวจรายเดือน >>

พิสูจน์แล้ว น่าจะพบ อาจจะพบ
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) 6,410.12 4,640.27 2,338.59
ก๊าธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) 166.10 153.17 92.97
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 156.40 119.76 89.71
2561 ณ พฤษภาคม 2562
เทียบเท่าน้ำมันดิบ 751,474.00 769,669.99 บาร์เรล/วัน
ก๊าซธรรมชาติ 3,041.74 3,121.47 ล้านลบ.ฟุต/วัน
คอนเดนเสท ( ก๊าซธรรมชาติเหลว ) 96,237.00 101,765.40 บาร์เรล/วัน
น้ำมันดิบ 133,456.00 132,719.08 บาร์เรล/วัน
ปริมาณการขาย มูลค่า (ล้านบาท)
ก๊าซธรรมชาติ 1,891,326.75 (ล้านลบ.ฟุต) 18,242,290,261.93
คอนเดนเสท 2,799,394.94 (บาร์เรล) 5,845,284,712.07
น้ำมันดิบ 4,149,722.28 (บาร์เรล) 9,150,782,483.51
ก๊าซแอลพีจี 6,119,560.00 (ล้านบีทียู) 84,550,900.79
พื้นที่พัฒนาร่วม
  พื้นที่ (ตร.กม.) สถานภาพ
พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 7,250 อยู่ในขั้นเตรียมการผลิต
พื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา 26,000 อยู่ระหว่างการเจรจา
 แท่นผลิตปิโตรเลียม แท่น
 รวมทั้งสิ้น 465
 แท่นหลุมผลิต (WP) 409
 แท่นกระบวนการผลิต (CPP & PP) 22
 แท่นเพิ่มความดัน (CP), แท่นกำจัดปรอท (MRP), แท่นเผาก๊าซทิ้ง (FP,FT), แท่นผลิตชั่วคราว (Mobile Prod. Unit)  23
 แท่นที่พักอาศัย (LQ & QP) 11
 เรือผลิตและ/หรือกักเก็บ ลำ
 รวมทั้งสิ้น 12
 เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม (FPSO) 2
 เรือกักเก็บปิโตรเลียม (FSU or FSO) 10

ตารางแสดงจำนวนอุปกรณ์การผลิต เรือผลิตและกักเก็บ ในทะเล >>>

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 315,324
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 3,691