เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

สัมปทาน จำนวนสัมปทาน แปลง
รวมทั้งสิ้น 35 50
บนบก 14 16
อ่าวไทย 21 34
อันดามัน - -
 
สัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)  จำนวนสัญญา  แปลง
รวมทั้งสิ้น 2 2
อ่าวไทย 2 2
การสำรวจปิโตรเลียม
(ข้อมูลเดือน ธันวาคม 2565)
 การสำรวจคลื่นไหวสะเทือน บนบก ในทะเล รวม
 คลื่นไหวสะเทือน 2 มิติ (กม.) - - -
 คลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ (ตร.กม.) - - -
 สำรวจวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ตร.กม.) - - -
 สำรวจวัดความเร่งโน้มถ่วง (ตร.กม.) - - -
 
 การเจาะ บนบก ในทะเล รวม
 รวมทั้งสิ้น 8 27 35
 หลุมสำรวจ 1 0 1
 หลุมพัฒนา 7 27 34
 หลุมอัดน้ำ/หลุมอื่นๆ 0 0 0


ตารางแสดงรายละเอียดการสำรวจรายเดือน >>

พิสูจน์แล้ว น่าจะพบ อาจจะพบ
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) 3,444.64 4,507.71 2,352.68
ก๊าธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) 86.42 152.28 111.16
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 94.67 102.74 46.53
2564 ณ ธันวาคม 2565
เทียบเท่าน้ำมันดิบ 555,082.73 510,025.49 บาร์เรล/วัน
ก๊าซธรรมชาติ 2,324.03 2,152.02 ล้านลบ.ฟุต/วัน
คอนเดนเสท ( ก๊าซธรรมชาติเหลว ) 70,005.23 62,181.95 บาร์เรล/วัน
น้ำมันดิบ 86,095.72 77,937.02 บาร์เรล/วัน
ปริมาณการขาย มูลค่า (ล้านบาท)
ก๊าซธรรมชาติ 0.00 (ล้านลบ.ฟุต) 0.00
คอนเดนเสท 0.00 (บาร์เรล) 0.00
น้ำมันดิบ 0.00 (บาร์เรล) 0.00
ก๊าซแอลพีจี 0.00 (ล้านบีทียู) 0.00
พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย                                                                                  (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2563)
รายได้รวม  อัตราแลกเปลี่ยน หมายเหตุ
ดอลลาร์ บาท บาท/ดอลลาร์

28,307,642.97

843,284,684.07

29.79

-
 แท่นผลิตปิโตรเลียม แท่น
 รวมทั้งสิ้น 457
 แท่นหลุมผลิต (WP) 404
 แท่นกระบวนการผลิต (CPP & PP) 22
 แท่นเพิ่มความดัน (CP), แท่นกำจัดปรอท (MRP), แท่นเผาก๊าซทิ้ง (FP,FT), แท่นผลิตชั่วคราว (Mobile Prod. Unit)  20
 แท่นที่พักอาศัย (LQ & QP) 11
 เรือผลิตและ/หรือกักเก็บ ลำ
 รวมทั้งสิ้น 8
 เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม (FPSO) 1
 เรือกักเก็บปิโตรเลียม (FSU or FSO) 7

ตารางแสดงจำนวนอุปกรณ์การผลิต เรือผลิตและกักเก็บ ในทะเล >>>

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 58,328,668
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 135,504