เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

พื้นที่ สัมปทาน แปลง
รวมทั้งสิ้น 39 49
บนบก 18 21
อ่าวไทย 21 28
อันดามัน - -
การสำรวจปิโตรเลียม
(ณ ตุลาคม 2562)
 การสำรวจคลื่นไหวสะเทือน บนบก ในทะเล รวม
 คลื่นไหวสะเทือน 2 มิติ (กม.) - - -
 คลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ (ตร.กม.) - - -
 สำรวจวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ตร.กม.) - - -
 สำรวจวัดความเร่งโน้มถ่วง (ตร.กม.) - - -
 
 การเจาะ บนบก ในทะเล รวม
 รวมทั้งสิ้น 20 54 74
 หลุมสำรวจ 1 0 1
 หลุมพัฒนา 18 54 72
 หลุมอัดน้ำ/หลุมอื่นๆ 0/1 0/0 1


ตารางแสดงรายละเอียดการสำรวจรายเดือน >>

พิสูจน์แล้ว น่าจะพบ อาจจะพบ
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) 6,057.93 4,731.11 2,444.39
ก๊าธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) 155.72 160.19 111.33
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 136.88 105.09 68.87
2562 ณ กุมภาพันธ์ 2563
เทียบเท่าน้ำมันดิบ 725,529.60 737,999.44 บาร์เรล/วัน
ก๊าซธรรมชาติ 2,982.47 3,001.93 ล้านลบ.ฟุต/วัน
คอนเดนเสท ( ก๊าซธรรมชาติเหลว ) 104,132.04 92,340.89 บาร์เรล/วัน
น้ำมันดิบ 110,668.49 130,470.07 บาร์เรล/วัน
ปริมาณการขาย มูลค่า (ล้านบาท)
ก๊าซธรรมชาติ 79,993.21 (ล้านลบ.ฟุต) 15,677,993,821.13
คอนเดนเสท 2,210,888.02 (บาร์เรล) 3,707,454,266.75
น้ำมันดิบ 3,746,555.56 (บาร์เรล) 6,485,603,907.80
ก๊าซแอลพีจี 5,706,790.00 (ล้านบีทียู) 78,847,864.07
พื้นที่พัฒนาร่วม
  พื้นที่ (ตร.กม.) สถานภาพ
พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 7,250 อยู่ในขั้นเตรียมการผลิต
พื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา 26,000 อยู่ระหว่างการเจรจา
 แท่นผลิตปิโตรเลียม แท่น
 รวมทั้งสิ้น 463
 แท่นหลุมผลิต (WP) 408
 แท่นกระบวนการผลิต (CPP & PP) 22
 แท่นเพิ่มความดัน (CP), แท่นกำจัดปรอท (MRP), แท่นเผาก๊าซทิ้ง (FP,FT), แท่นผลิตชั่วคราว (Mobile Prod. Unit)  22
 แท่นที่พักอาศัย (LQ & QP) 11
 เรือผลิตและ/หรือกักเก็บ ลำ
 รวมทั้งสิ้น 11
 เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม (FPSO) 1
 เรือกักเก็บปิโตรเลียม (FSU or FSO) 10

ตารางแสดงจำนวนอุปกรณ์การผลิต เรือผลิตและกักเก็บ ในทะเล >>>

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 3,082,345
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 17,932