พื้นที่ สัมปทาน แปลง
รวมทั้งสิ้น 39 49
บนบก 18 21
อ่าวไทย 21 28
อันดามัน - -
การสำรวจปิโตรเลียม
(ณ กุมภาพันธ์ 2562)
 การสำรวจคลื่นไหวสะเทือน บนบก ในทะเล รวม
 คลื่นไหวสะเทือน 2 มิติ (กม.) - - -
 คลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ (ตร.กม.) 200 - 200
 สำรวจวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ตร.กม.) 280 - 280
 สำรวจวัดความเร่งโน้มถ่วง (ตร.กม.) - - -
 
 การเจาะ บนบก ในทะเล รวม
 รวมทั้งสิ้น 22 44 66
 หลุมสำรวจ 0 0 0
 หลุมพัฒนา 20 44 64
 หลุมอัดน้ำ/หลุมอื่นๆ 2/0 0 2


ตารางแสดงรายละเอียดการสำรวจรายเดือน >>

พิสูจน์แล้ว น่าจะพบ อาจจะพบ
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) 6,410.12 4,640.27 2,338.59
ก๊าธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) 166.10 153.17 92.97
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 156.40 119.76 89.71
2561 ณ มีนาคม 2562
เทียบเท่าน้ำมันดิบ 733,720.00 800,791.76 บาร์เรล/วัน
ก๊าซธรรมชาติ 2,996.07 3,262.14 ล้านลบ.ฟุต/วัน
คอนเดนเสท ( ก๊าซธรรมชาติเหลว ) 92,860.00 109,589.20 บาร์เรล/วัน
น้ำมันดิบ 126,736.00 132,192.20 บาร์เรล/วัน
ปริมาณการขาย มูลค่า (ล้านบาท)
ก๊าซธรรมชาติ 94,530.90 (ล้านลบ.ฟุต) 19,516,964,309.17
คอนเดนเสท 3,162,539.50 (บาร์เรล) 6,196,845,116.66
น้ำมันดิบ 4,283,629.08 (บาร์เรล) 9,084,044,068.14
ก๊าซแอลพีจี 5,961,020.00 (ล้านบีทียู) 82,360,432.82
พื้นที่พัฒนาร่วม
  พื้นที่ (ตร.กม.) สถานภาพ
พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 7,250 อยู่ในขั้นเตรียมการผลิต
พื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา 26,000 อยู่ระหว่างการเจรจา
 แท่นผลิตปิโตรเลียม แท่น
 รวมทั้งสิ้น 465
 แท่นหลุมผลิต (WP) 409
 แท่นกระบวนการผลิต (CPP & PP) 22
 แท่นเพิ่มความดัน (CP), แท่นกำจัดปรอท (MRP), แท่นเผาก๊าซทิ้ง (FP,FT), แท่นผลิตชั่วคราว (Mobile Prod. Unit)  23
 แท่นที่พักอาศัย (LQ & QP) 11
 เรือผลิตและ/หรือกักเก็บ ลำ
 รวมทั้งสิ้น 12
 เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม (FPSO) 2
 เรือกักเก็บปิโตรเลียม (FSU or FSO) 10
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม :
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) :