เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

(ณ พฤษภาคม 2563)
พื้นที่ สัมปทาน แปลง
รวมทั้งสิ้น 38 48
บนบก 16 19
อ่าวไทย 22 29
อันดามัน - -
การสำรวจปิโตรเลียม
(ณ ธันวาคม 2563)
 การสำรวจคลื่นไหวสะเทือน บนบก ในทะเล รวม
 คลื่นไหวสะเทือน 2 มิติ (กม.) - - -
 คลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ (ตร.กม.) - - -
 สำรวจวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ตร.กม.) - - -
 สำรวจวัดความเร่งโน้มถ่วง (ตร.กม.) - - -
 
 การเจาะ บนบก ในทะเล รวม
 รวมทั้งสิ้น 16 26 42
 หลุมสำรวจ 0 0 0
 หลุมพัฒนา 16 26 42
 หลุมอัดน้ำ/หลุมอื่นๆ 0/0 0/0 0


ตารางแสดงรายละเอียดการสำรวจรายเดือน >>

พิสูจน์แล้ว น่าจะพบ อาจจะพบ
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) 4,882.23 4,202.93 2,064.35
ก๊าธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) 127.21 145.65 101.23
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 125.54 92.22 56.74
2563 ณ มีนาคม 2564
เทียบเท่าน้ำมันดิบ 762,482.81 719,576.99 บาร์เรล/วัน
ก๊าซธรรมชาติ 3,136.95 3,086.91 ล้านลบ.ฟุต/วัน
คอนเดนเสท ( ก๊าซธรรมชาติเหลว ) 96,298.81 87,968.17 บาร์เรล/วัน
น้ำมันดิบ 127,804.66 101,203.80 บาร์เรล/วัน
ปริมาณการขาย มูลค่า (ล้านบาท)
ก๊าซธรรมชาติ 87,810.38 (ล้านลบ.ฟุต) 14,723,925,873.40
คอนเดนเสท 2,315,396.11 (บาร์เรล) 4,345,021,661.48
น้ำมันดิบ 3,433,829.49 (บาร์เรล) 6,644,778,803.24
ก๊าซแอลพีจี 10,203,052.50 (ล้านบีทียู) 81,582,563.95
พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย                                                                                  (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2563)
รายได้รวม  อัตราแลกเปลี่ยน หมายเหตุ
ดอลลาร์ บาท บาท/ดอลลาร์

28,307,642.97

843,284,684.07

29.79

-
 แท่นผลิตปิโตรเลียม แท่น
 รวมทั้งสิ้น 454
 แท่นหลุมผลิต (WP) 401
 แท่นกระบวนการผลิต (CPP & PP) 22
 แท่นเพิ่มความดัน (CP), แท่นกำจัดปรอท (MRP), แท่นเผาก๊าซทิ้ง (FP,FT), แท่นผลิตชั่วคราว (Mobile Prod. Unit)  20
 แท่นที่พักอาศัย (LQ & QP) 11
 เรือผลิตและ/หรือกักเก็บ ลำ
 รวมทั้งสิ้น 8
 เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม (FPSO) 1
 เรือกักเก็บปิโตรเลียม (FSU or FSO) 7

ตารางแสดงจำนวนอุปกรณ์การผลิต เรือผลิตและกักเก็บ ในทะเล >>>

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 18,964,798
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 103,464