เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

พื้นที่ สัมปทาน แปลง
รวมทั้งสิ้น 39 49
บนบก 18 21
อ่าวไทย 21 28
อันดามัน - -
การสำรวจปิโตรเลียม
(ณ กรกฎาคม 2562)
 การสำรวจคลื่นไหวสะเทือน บนบก ในทะเล รวม
 คลื่นไหวสะเทือน 2 มิติ (กม.) - - -
 คลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ (ตร.กม.) - - -
 สำรวจวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ตร.กม.) - - -
 สำรวจวัดความเร่งโน้มถ่วง (ตร.กม.) - - -
 
 การเจาะ บนบก ในทะเล รวม
 รวมทั้งสิ้น 23 50 73
 หลุมสำรวจ 0 1 1
 หลุมพัฒนา 23 49 72
 หลุมอัดน้ำ/หลุมอื่นๆ 0/0 0/0 0


ตารางแสดงรายละเอียดการสำรวจรายเดือน >>

พิสูจน์แล้ว น่าจะพบ อาจจะพบ
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) 6,057.93 4,731.00 2,444.00
ก๊าธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) 155.72 160.00 111.00
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 136.88 6.00 69.00
2561 ณ กรกฎาคม 2562
เทียบเท่าน้ำมันดิบ 755,744.73 785,752.04 บาร์เรล/วัน
ก๊าซธรรมชาติ 3,061.37 3,200.27 ล้านลบ.ฟุต/วัน
คอนเดนเสท ( ก๊าซธรรมชาติเหลว ) 99,062.96 107,694.47 บาร์เรล/วัน
น้ำมันดิบ 131,733.50 129,665.81 บาร์เรล/วัน
ปริมาณการขาย มูลค่า (ล้านบาท)
ก๊าซธรรมชาติ 94,155.84 (ล้านลบ.ฟุต) 18,390,171,649.73
คอนเดนเสท 2,887,537.92 (บาร์เรล) 5,362,964,746.48
น้ำมันดิบ 4,191,407.01 (บาร์เรล) 8,254,655,782.51
ก๊าซแอลพีจี 6,454,750.00 (ล้านบีทียู) 89,182,053.42
พื้นที่พัฒนาร่วม
  พื้นที่ (ตร.กม.) สถานภาพ
พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 7,250 อยู่ในขั้นเตรียมการผลิต
พื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา 26,000 อยู่ระหว่างการเจรจา
 แท่นผลิตปิโตรเลียม แท่น
 รวมทั้งสิ้น 464
 แท่นหลุมผลิต (WP) 409
 แท่นกระบวนการผลิต (CPP & PP) 22
 แท่นเพิ่มความดัน (CP), แท่นกำจัดปรอท (MRP), แท่นเผาก๊าซทิ้ง (FP,FT), แท่นผลิตชั่วคราว (Mobile Prod. Unit)  22
 แท่นที่พักอาศัย (LQ & QP) 11
 เรือผลิตและ/หรือกักเก็บ ลำ
 รวมทั้งสิ้น 12
 เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม (FPSO) 2
 เรือกักเก็บปิโตรเลียม (FSU or FSO) 10

ตารางแสดงจำนวนอุปกรณ์การผลิต เรือผลิตและกักเก็บ ในทะเล >>>

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 743,836
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 6,401