เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

(ณ พฤษภาคม 2563)
พื้นที่ สัมปทาน แปลง
รวมทั้งสิ้น 38 48
บนบก 16 19
อ่าวไทย 22 29
อันดามัน - -
การสำรวจปิโตรเลียม
(ณ เมษายน 2563)
 การสำรวจคลื่นไหวสะเทือน บนบก ในทะเล รวม
 คลื่นไหวสะเทือน 2 มิติ (กม.) - - -
 คลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ (ตร.กม.) - - -
 สำรวจวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ตร.กม.) - - -
 สำรวจวัดความเร่งโน้มถ่วง (ตร.กม.) - - -
 
 การเจาะ บนบก ในทะเล รวม
 รวมทั้งสิ้น 18 41 59
 หลุมสำรวจ 1 0 1
 หลุมพัฒนา 16 41 57
 หลุมอัดน้ำ/หลุมอื่นๆ 1/0 0/0 1


ตารางแสดงรายละเอียดการสำรวจรายเดือน >>

พิสูจน์แล้ว น่าจะพบ อาจจะพบ
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) 4,882.23 4,202.93 2,064.35
ก๊าธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) 127.21 145.65 101.23
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 125.54 92.22 56.74
2562 ณ ตุลาคม 2563
เทียบเท่าน้ำมันดิบ 786,160.74 712,788.56 บาร์เรล/วัน
ก๊าซธรรมชาติ 3,217.77 3,004.74 ล้านลบ.ฟุต/วัน
คอนเดนเสท ( ก๊าซธรรมชาติเหลว ) 104,806.12 84,539.64 บาร์เรล/วัน
น้ำมันดิบ 129,650.49 111,864.74 บาร์เรล/วัน
ปริมาณการขาย มูลค่า (ล้านบาท)
ก๊าซธรรมชาติ 82,569.96 (ล้านลบ.ฟุต) 15,749,643,322.00
คอนเดนเสท 2,388,250.89 (บาร์เรล) 2,845,116,036.26
น้ำมันดิบ 4,208,191.99 (บาร์เรล) 5,426,451,780.21
ก๊าซแอลพีจี 5,405,100.00 (ล้านบีทียู) 74,679,564.18
พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย                                                                                  (ณ กรกฎาคม 2563)
รายได้รวม  อัตราแลกเปลี่ยน หมายเหตุ
ดอลลาร์ บาท บาท/ดอลลาร์

23,374,814.50

722,749,264.35

30.92

-
 แท่นผลิตปิโตรเลียม แท่น
 รวมทั้งสิ้น 463
 แท่นหลุมผลิต (WP) 408
 แท่นกระบวนการผลิต (CPP & PP) 22
 แท่นเพิ่มความดัน (CP), แท่นกำจัดปรอท (MRP), แท่นเผาก๊าซทิ้ง (FP,FT), แท่นผลิตชั่วคราว (Mobile Prod. Unit)  22
 แท่นที่พักอาศัย (LQ & QP) 11
 เรือผลิตและ/หรือกักเก็บ ลำ
 รวมทั้งสิ้น 10
 เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม (FPSO) 1
 เรือกักเก็บปิโตรเลียม (FSU or FSO) 9

ตารางแสดงจำนวนอุปกรณ์การผลิต เรือผลิตและกักเก็บ ในทะเล >>>

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 6,566,609
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333