เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

(ณ พฤษภาคม 2563)
พื้นที่ สัมปทาน แปลง
รวมทั้งสิ้น 38 48
บนบก 16 19
อ่าวไทย 22 29
อันดามัน - -
การสำรวจปิโตรเลียม
(ณ เมษายน 2563)
 การสำรวจคลื่นไหวสะเทือน บนบก ในทะเล รวม
 คลื่นไหวสะเทือน 2 มิติ (กม.) - - -
 คลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ (ตร.กม.) - - -
 สำรวจวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ตร.กม.) - - -
 สำรวจวัดความเร่งโน้มถ่วง (ตร.กม.) - - -
 
 การเจาะ บนบก ในทะเล รวม
 รวมทั้งสิ้น 18 41 59
 หลุมสำรวจ 1 0 1
 หลุมพัฒนา 16 41 57
 หลุมอัดน้ำ/หลุมอื่นๆ 1/0 0/0 1


ตารางแสดงรายละเอียดการสำรวจรายเดือน >>

พิสูจน์แล้ว น่าจะพบ อาจจะพบ
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) 6,057.93 4,731.11 2,444.39
ก๊าธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) 155.72 160.19 111.33
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 136.88 105.09 68.87
2562 ณ กรกฎาคม 2563
เทียบเท่าน้ำมันดิบ 785,752.04 658,251.48 บาร์เรล/วัน
ก๊าซธรรมชาติ 3,200.27 2,702.96 ล้านลบ.ฟุต/วัน
คอนเดนเสท ( ก๊าซธรรมชาติเหลว ) 107,694.47 78,802.56 บาร์เรล/วัน
น้ำมันดิบ 129,665.81 115,176.48 บาร์เรล/วัน
ปริมาณการขาย มูลค่า (ล้านบาท)
ก๊าซธรรมชาติ 76,579.29 (ล้านลบ.ฟุต) 14,834,675,016.54
คอนเดนเสท 2,054,842.69 (บาร์เรล) 2,594,903,172.50
น้ำมันดิบ 4,055,707.79 (บาร์เรล) 5,492,251,843.83
ก๊าซแอลพีจี 5,739,030.00 (ล้านบีทียู) 79,293,308.05
พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย                                                                                  (ณ กรกฎาคม 2563)
รายได้รวม  อัตราแลกเปลี่ยน หมายเหตุ
ดอลลาร์ บาท บาท/ดอลลาร์

23,374,814.50

722,749,264.35

30.92

-
 แท่นผลิตปิโตรเลียม แท่น
 รวมทั้งสิ้น 463
 แท่นหลุมผลิต (WP) 408
 แท่นกระบวนการผลิต (CPP & PP) 22
 แท่นเพิ่มความดัน (CP), แท่นกำจัดปรอท (MRP), แท่นเผาก๊าซทิ้ง (FP,FT), แท่นผลิตชั่วคราว (Mobile Prod. Unit)  22
 แท่นที่พักอาศัย (LQ & QP) 11
 เรือผลิตและ/หรือกักเก็บ ลำ
 รวมทั้งสิ้น 10
 เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม (FPSO) 1
 เรือกักเก็บปิโตรเลียม (FSU or FSO) 9

ตารางแสดงจำนวนอุปกรณ์การผลิต เรือผลิตและกักเก็บ ในทะเล >>>

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,627,674
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333