เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

(ณ ธันวาคม 2563)
พื้นที่ สัมปทาน แปลง
รวมทั้งสิ้น 38 48
บนบก 16 19
อ่าวไทย 22 29
อันดามัน - -
การสำรวจปิโตรเลียม
(ณ ตุลาคม 2564)
 การสำรวจคลื่นไหวสะเทือน บนบก ในทะเล รวม
 คลื่นไหวสะเทือน 2 มิติ (กม.) - - -
 คลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ (ตร.กม.) - - -
 สำรวจวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ตร.กม.) - - -
 สำรวจวัดความเร่งโน้มถ่วง (ตร.กม.) - - -
 
 การเจาะ บนบก ในทะเล รวม
 รวมทั้งสิ้น 13 24 37
 หลุมสำรวจ 0 2 2
 หลุมพัฒนา 13 22 35
 หลุมอัดน้ำ/หลุมอื่นๆ 0/0 0/0 0/0


ตารางแสดงรายละเอียดการสำรวจรายเดือน >>

พิสูจน์แล้ว น่าจะพบ อาจจะพบ
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) 3,444.64 4,507.71 2,352.68
ก๊าธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) 86.42 152.28 111.16
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 94.67 102.74 46.53
2564 ณ สิงหาคม 2565
เทียบเท่าน้ำมันดิบ 630,903.16 508,492.47 บาร์เรล/วัน
ก๊าซธรรมชาติ 2,660.54 2,138.72 ล้านลบ.ฟุต/วัน
คอนเดนเสท ( ก๊าซธรรมชาติเหลว ) 77,575.39 64,340.46 บาร์เรล/วัน
น้ำมันดิบ 96,342.25 76,761.90 บาร์เรล/วัน
ปริมาณการขาย มูลค่า (ล้านบาท)
ก๊าซธรรมชาติ 43,994.96 (ล้านลบ.ฟุต) 10,110,730,104.26
คอนเดนเสท 1,432,250.63 (บาร์เรล) 5,455,334,100.67
น้ำมันดิบ 3,282,549.60 (บาร์เรล) 12,536,595,002.78
ก๊าซแอลพีจี 5,593,230.00 (ล้านบีทียู) 86,950,675.58
พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย                                                                                  (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2563)
รายได้รวม  อัตราแลกเปลี่ยน หมายเหตุ
ดอลลาร์ บาท บาท/ดอลลาร์

28,307,642.97

843,284,684.07

29.79

-
 แท่นผลิตปิโตรเลียม แท่น
 รวมทั้งสิ้น 324
 แท่นหลุมผลิต (WP) 291
 แท่นกระบวนการผลิต (CPP & PP) 14
 แท่นเพิ่มความดัน (CP), แท่นกำจัดปรอท (MRP), แท่นเผาก๊าซทิ้ง (FP,FT), แท่นผลิตชั่วคราว (Mobile Prod. Unit)  11
 แท่นที่พักอาศัย (LQ & QP) 8
 เรือผลิตและ/หรือกักเก็บ ลำ
 รวมทั้งสิ้น 3
 เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม (FPSO) 0
 เรือกักเก็บปิโตรเลียม (FSU or FSO) 3

ตารางแสดงจำนวนอุปกรณ์การผลิต เรือผลิตและกักเก็บ ในทะเล >>>

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 51,759,888
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 125,778