รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 20 ส.ค. 2564
กรกฎาคม 2564  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล 10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 801.42 139,766.81 26,125.10 23,763.39 12,763.39 623 1,475
B12/27 ไพลิน 376.05 65,582.49 14,707.45 13,377.90 0.00 286 885
G4/48 ยูงทอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 18
15-16 บงกช 460.87 80,375.98 11,546.89 10,503.05 0.00 199 430
16-17 บงกชใต้ 328.65 57,315.86 8,070.51 7,340.94 0.00 71 142
14A-16A อาทิตย์ 243.59 42,482.79 11,905.58 10,829.32 0.00 125 517
G8/50 G8/50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16
G12/48 G12/48 21.54 3,756.68 304.48 276.95 0.00 5 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 56.35 9,827.68 0.00 0.00 15,814.55 137 657
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 1.49 260.60 0.00 0.00 2,447.26 1 68
B5/27 จัสมิน บานเย็น 5.05 880.83 0.00 0.00 9,611.09 74 8
G1/48 มโนราห์ 0.63 110.53 0.00 0.00 7,358.99 13 18
G11/48 นงเยาว์ 3.11 541.83 0.00 0.00 9,618.90 26 28
G10/48 วาสนา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
B8/38 บัวหลวง 0.02 2.73 0.00 0.00 6,672.68 10 11
G5/43 สงขลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 26.39 4,602.00 0.00 0.00 27,713.39 400 1,146
E5 น้ำพอง 7.54 1,315.18 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 51.75 9,025.94 105.51 95.97 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.01 0.99 0.00 0.00 178.27 3 4
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 721.62 10 13
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 5
L21/43 บึงหญ้า ต.ต., หนองสระ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 537.89 66 110
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.04 6.45 0.00 0.00 72.11 6 24
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 19.55 1 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.17 29.67 0.00 0.00 429.23 18 115
L53/48 L53 0.00 0.30 0.00 0.00 2,262.26 22 30
L11/43 บูรพา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 7
รวม 2,384.66 415,885.33 72,765.52 66,187.52 96,221.17 2,117 5,760
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 578,294.02 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก