รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 21 ก.ค. 2564
มิถุนายน 2564  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล 10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,040.15 181,401.57 33,309.27 30,298.11 18,381.33 656 1,208
B12/27 ไพลิน 433.11 75,534.10 16,838.40 15,316.21 0.00 307 875
G4/48 ยูงทอง 0.87 151.72 0.00 0.00 42.67 1 18
15-16 บงกช 556.91 97,125.87 13,708.59 12,469.33 0.00 199 430
16-17 บงกชใต้ 445.92 77,768.07 9,574.20 8,708.69 0.00 71 142
14A-16A อาทิตย์ 272.87 47,587.79 13,355.70 12,148.34 0.00 125 517
G8/50 G8/50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16
G12/48 G12/48 29.67 5,174.93 414.90 377.39 0.00 5 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 47.47 8,279.54 0.00 0.00 17,376.00 137 657
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 1.27 220.79 0.00 0.00 2,595.83 1 68
B5/27 จัสมิน บานเย็น 4.71 821.75 0.00 0.00 10,067.99 74 99
G1/48 มโนราห์ 0.59 103.40 0.00 0.00 7,562.31 14 18
G11/48 นงเยาว์ 3.64 634.61 0.00 0.00 9,941.73 26 28
G10/48 วาสนา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
B8/38 บัวหลวง 0.03 5.76 0.00 0.00 7,076.67 11 11
G5/43 สงขลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 28.08 4,896.98 0.00 0.00 28,986.41 386 1,139
E5 น้ำพอง 15.65 2,729.52 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 90.08 15,709.87 264.15 240.27 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.34 0.00 0.00 189.10 3 4
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 704.14 10 13
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
L21/43 บึงหญ้า ต.ต., หนองสระ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 499.27 68 110
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.04 6.78 0.00 0.00 77.81 5 24
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 20.59 1 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.18 31.24 0.00 0.00 383.95 18 115
L53/48 L53 0.00 0.08 0.00 0.00 2,751.08 20 30
L11/43 บูรพา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 7
รวม 2,971.24 518,184.71 87,465.20 79,558.35 106,656.88 2,148 5,562
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 704,399.94 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก