รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 20 พ.ค. 2564
เมษายน 2564  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล 10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,039.28 181,250.68 34,922.47 31,765.48 18,866.60 775 1,240
B12/27 ไพลิน 468.15 81,645.99 16,470.60 14,981.66 0.00 270 865
G4/48 ยูงทอง 0.85 147.52 0.00 0.00 41.37 1 18
15-16 บงกช 559.03 97,495.24 11,897.77 10,822.21 0.00 219 466
16-17 บงกชใต้ 411.39 71,746.72 8,953.68 8,144.27 0.00 97 143
14A-16A อาทิตย์ 263.31 45,920.41 11,967.90 10,886.00 0.00 237 528
G8/50 G8/50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16
G12/48 G12/48 31.54 5,500.74 991.37 901.75 0.00 5 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 56.52 9,856.81 0.00 0.00 14,274.77 79 651
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 1.39 242.95 0.00 0.00 2,901.63 9 68
B5/27 จัสมิน บานเย็น 4.77 832.66 0.00 0.00 9,308.55 74 99
G1/48 มโนราห์ 0.58 100.79 0.00 0.00 7,427.75 14 18
G11/48 นงเยาว์ 2.55 445.48 0.00 0.00 7,576.73 26 28
G10/48 วาสนา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
B8/38 บัวหลวง 0.02 3.27 0.00 0.00 7,456.83 11 11
G5/43 สงขลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 30.36 5,295.46 0.00 0.00 27,039.07 409 1,122
E5 น้ำพอง 7.84 1,367.71 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 100.94 17,603.40 292.85 266.38 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.00 0.00 0.00 185.22 3 4
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 670.37 10 13
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 342.10 43 92
L21/43 บึงหญ้า ต.ต. หนองสระ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 621.44 67 110
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.05 8.05 0.00 0.00 80.59 6 24
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 15.76 1 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.20 34.02 0.00 0.00 376.52 18 115
L53/48 L53 0.02 3.46 0.00 0.00 2,172.65 20 30
L11/43 บูรพา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 7
รวม 2,978.79 519,501.36 85,496.63 77,767.74 99,357.95 2,404 5,701
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 696,627.05 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก