รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 27 เม.ย. 2564
มีนาคม 2564  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล 10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,105.69 192,832.07 35,319.39 32,126.51 18,997.58 841 1,723
B12/27 ไพลิน 450.75 78,610.71 18,525.06 16,850.40 0.00 330 859
G4/48 ยูงทอง 1.65 288.45 0.00 0.00 83.13 1 18
15-16 บงกช 586.07 102,211.01 12,268.91 11,159.80 0.00 199 430
16-17 บงกชใต้ 429.29 74,868.04 9,098.03 8,275.57 0.00 71 142
14A-16A อาทิตย์ 275.20 47,995.59 11,557.74 10,512.92 0.00 125 517
G8/50 G8/50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16
G12/48 G12/48 27.50 4,795.22 909.17 826.98 0.00 5 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 63.71 11,111.11 0.00 0.00 11,629.81 137 657
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 1.59 278.02 0.00 0.00 3,961.03 18 68
B5/27 จัสมิน บานเย็น 6.13 1,068.90 0.00 0.00 11,449.76 79 104
G1/48 มโนราห์ 0.56 97.11 0.00 0.00 7,237.38 14 18
G11/48 นงเยาว์ 2.86 499.42 0.00 0.00 7,826.13 26 28
G10/48 วาสนา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
B8/38 บัวหลวง 0.02 3.27 0.00 0.00 7,556.45 11 11
G5/43 สงขลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 30.09 5,248.31 0.00 0.00 27,669.46 402 1,107
E5 น้ำพอง 7.88 1,374.41 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 97.52 17,006.97 289.85 263.65 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.00 0.00 0.00 189.22 2 4
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 677.11 10 13
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 358.43 71 92
L21/43 บึงหญ้า ต.ต. หนองสระ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 675.23 73 110
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.05 8.33 0.00 0.00 80.67 6 24
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 21.61 1 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.31 53.78 0.00 0.00 386.12 18 115
L53/48 L53 0.04 6.62 0.00 0.00 2,404.68 19 30
L11/43 บูรพา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 7
รวม 3,086.91 538,357.35 87,968.17 80,015.85 101,203.80 2,469 6,126
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 719,576.99 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก