รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 30 มี.ค. 2564
กุมภาพันธ์ 2564  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล 10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,048.73 182,899.17 32,963.64 29,983.73 21,480.57 783 1,159
B12/27 ไพลิน 440.56 76,833.64 17,930.25 16,309.36 0.00 315 868
G4/48 ยูงทอง 3.00 522.51 0.00 0.00 137.48 1 0
15-16 บงกช 574.67 100,221.73 11,586.45 10,539.03 0.00 207 457
16-17 บงกชใต้ 432.56 75,438.10 9,546.75 8,683.72 0.00 95 143
14A-16A อาทิตย์ 264.14 46,065.77 10,551.39 9,597.55 0.00 234 519
G8/50 G8/50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16
G12/48 G12/48 34.31 5,983.22 966.77 879.38 0.00 5 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 66.46 11,590.52 0.00 0.00 11,724.32 95 631
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 1.27 221.06 0.00 0.00 3,008.25 16 68
B5/27 จัสมิน บานเย็น 5.48 956.03 0.00 0.00 11,213.02 80 100
G1/48 มโนราห์ 0.55 96.62 0.00 0.00 7,550.58 14 18
G11/48 นงเยาว์ 2.96 516.98 0.00 0.00 8,903.25 26 28
G10/48 วาสนา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
B8/38 บัวหลวง 0.02 3.53 0.00 0.00 7,961.29 11 11
G5/43 สงขลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 29.64 5,168.35 0.00 0.00 28,373.26 397 1,107
E5 น้ำพอง 7.86 1,370.78 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 102.64 17,900.80 291.66 265.29 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.00 0.00 0.00 186.20 3 7
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 702.63 10 13
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 347.11 70 92
L21/43 บึงหญ้า ต.ต. หนองสระ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 621.28 72 110
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.04 7.84 0.00 0.00 85.90 6 24
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 25.39 1 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.21 36.49 0.00 0.00 379.10 18 115
L53/48 L53 0.03 5.13 0.00 0.00 2,871.11 18 30
L11/43 บูรพา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 7
รวม 3,015.13 525,838.28 83,836.91 76,258.06 105,570.74 2,487 5,556
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 707,667.07 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก