รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 2 มี.ค. 2564
มกราคม 2564  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล 10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,035.59 180,606.76 32,363.61 29,437.94 20,129.68 846 1,855
B12/27 ไพลิน 443.01 77,261.71 16,709.16 15,198.65 0.00 279 909
G4/48 ยูงทอง 1.35 234.94 0.00 0.00 73.29 1 18
15-16 บงกช 572.70 99,878.51 11,847.42 10,776.41 0.00 215 458
16-17 บงกชใต้ 444.44 77,510.72 9,169.19 8,340.30 0.00 102 143
14A-16A อาทิตย์ 267.36 46,626.81 10,981.52 9,988.79 0.00 231 519
G8/50 G8/50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16
G12/48 G12/48 37.15 6,479.10 964.15 876.99 0.00 5 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 57.49 10,026.40 0.00 0.00 13,933.65 101 651
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 0.95 166.45 0.00 0.00 3,123.13 16 68
B5/27 จัสมิน บานเย็น 5.88 1,025.26 0.00 0.00 10,256.67 79 110
G1/48 มโนราห์ 0.53 93.18 0.00 0.00 6,959.55 14 18
G11/48 นงเยาว์ 3.06 534.05 0.00 0.00 9,022.35 26 28
G10/48 วาสนา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
B8/38 บัวหลวง 0.02 3.84 0.00 0.00 8,370.74 11 11
G5/43 สงขลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 27.91 4,866.91 0.00 0.00 27,414.45 428 1,100
E5 น้ำพอง 7.92 1,381.53 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 97.03 16,921.57 281.73 256.26 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.00 0.00 0.00 205.84 2 7
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 759.17 10 13
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 363.19 64 92
L21/43 บึงหญ้า ต.ต. หนองสระ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 615.06 69 110
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.04 7.65 0.00 0.00 88.14 6 24
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 27.91 1 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.21 36.27 0.00 0.00 396.33 18 115
L53/48 L53 0.03 4.73 0.00 0.00 2,948.51 20 30
L11/43 บูรพา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 7
รวม 3,002.67 523,666.37 82,316.79 74,875.35 104,687.65 2,554 6,335
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 703,229.37 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก