รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 19 ต.ค. 2563
กันยายน 2563  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล 10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,217.62 212,352.69 41,723.13 37,951.36 23,773.13 967 3,244
B12/27 ไพลิน 381.08 66,460.03 13,619.37 12,388.18 0.00 275 522
G4/48 ยูงทอง 1.86 323.61 0.00 0.00 81.37 1 18
15-16 บงกช 531.71 92,729.51 12,688.54 11,541.50 0.00 199 430
16-17 บงกชใต้ 403.18 70,314.86 9,457.50 8,602.54 0.00 71 142
14A-16A อาทิตย์ 251.11 43,794.28 10,259.13 9,331.71 0.00 125 504
G8/50 G8/50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16
G12/48 G12/48 22.98 4,008.28 367.01 333.83 0.00 1 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 65.19 11,369.40 0.00 0.00 17,535.63 129 646
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 1.67 291.90 0.00 0.00 4,018.77 25 68
B5/27 จัสมิน บานเย็น 4.26 742.89 0.00 0.00 9,753.90 77 98
G1/48 มโนราห์ 0.59 103.14 0.00 0.00 7,475.20 9 13
G11/48 นงเยาว์ 2.91 508.25 0.00 0.00 7,611.33 26 28
G10/48 วาสนา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 4
B8/38 บัวหลวง 0.03 4.99 0.00 0.00 9,928.07 1 11
G5/43 สงขลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 30.77 5,365.97 0.00 0.00 30,812.25 392 1,053
E5 น้ำพอง 8.06 1,404.94 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 90.58 15,797.77 270.57 246.11 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.00 0.00 0.00 95.76 20 50
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 850.80 10 13
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 438.88 73 92
L21/43 บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 676.16 72 98
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.04 7.17 0.00 0.00 83.70 5 24
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.22 38.31 0.00 0.00 496.00 18 115
L53/48 L53 0.05 8.04 0.00 0.00 3,237.65 19 28
L11/43 บูรพา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 7
รวม 3,013.91 525,626.03 88,385.25 80,395.22 116,868.60 2,529 7,257
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 722,889.86 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก