รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 16 มิ.ย. 2563
เมษายน 2563  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล 10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,172.50 204,484.07 39,152.10 35,612.75 25,025.07 906 3,356
B12/27 ไพลิน 263.51 45,955.33 10,881.17 9,897.51 0.00 218 927
G4/48 ยูงทอง 5.15 898.76 0.00 0.00 40.37 3 18
15-16 บงกช 464.15 80,948.30 12,257.69 11,149.60 0.00 199 430
16-17 บงกชใต้ 294.92 51,433.22 8,171.86 7,433.12 0.00 71 142
14A-16A อาทิตย์ 231.95 40,451.59 9,996.07 9,092.42 0.00 125 504
G8/50 G8/50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16
G12/48 G12/48 15.59 2,718.25 228.36 207.72 0.00 1 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 60.79 10,601.68 0.00 0.00 17,533.40 137 657
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 1.73 301.37 0.00 0.00 4,265.70 18 68
B5/27 จัสมิน บานเย็น 4.88 850.27 0.00 0.00 11,111.12 81 102
G1/48 มโนราห์ 0.48 83.02 0.00 0.00 4,999.15 9 13
G11/48 นงเยาว์ 3.49 608.30 0.00 0.00 10,952.17 26 28
G10/48 วาสนา 0.05 8.49 0.00 0.00 3,445.06 5 14
B8/38 บัวหลวง 0.04 6.19 0.00 0.00 10,934.37 9 11
G5/43 สงขลา 0.04 7.47 0.00 0.00 2,979.33 24 30
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 28.31 4,937.69 0.00 0.00 28,225.48 414 1,008
E5 น้ำพอง 8.06 1,405.65 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 91.48 15,953.73 277.36 252.29 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.00 0.00 0.00 118.76 23 51
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 1,153.84 10 13
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 255.12 73 92
L21/43 บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 752.51 74 98
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.01 2.57 0.00 0.00 74.91 5 24
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.23 39.70 0.00 0.00 508.47 18 115
L53/48 L53 0.03 6.08 0.00 0.00 2,408.68 13 23
L11/43 บูรพา 0.09 15.03 0.00 0.00 101.75 3 7
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2
รวม 2,647.46 461,716.75 80,964.60 73,645.40 124,885.26 2,476 7,780
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 660,247.41 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก