รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 5 พ.ค. 2563
มีนาคม 2563  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล G4/48 ยูงทอง 2.66 464.52 0.00 0.00 294.19 4 18
15-16 บงกช 515.37 89,881.16 13,523.71 12,301.17 0.00 199 430
16-17 บงกชใต้ 367.94 64,168.84 10,074.86 9,164.09 0.00 71 142
14A-16A อาทิตย์ 260.62 45,451.34 10,776.81 9,802.58 0.00 125 504
G8/50 G8/50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16
G12/48 G12/48 19.17 3,342.86 269.57 245.20 0.00 1 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 66.30 11,562.37 0.00 0.00 19,375.13 148 657
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 2.10 366.65 0.00 0.00 3,974.00 20 68
B5/27 จัสมิน บานเย็น 3.80 662.45 0.00 0.00 10,649.73 75 100
G1/48 มโนราห์ 0.53 92.64 0.00 0.00 5,273.94 9 13
G11/48 นงเยาว์ 3.50 609.85 0.00 0.00 11,119.00 26 28
G10/48 วาสนา 0.06 10.16 0.00 0.00 3,577.68 2 14
B8/38 บัวหลวง 0.03 4.68 0.00 0.00 8,014.23 6 11
G5/43 สงขลา 0.04 7.11 0.00 0.00 3,037.42 22 28
10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,357.33 236,717.94 45,597.90 41,475.85 27,259.97 964 3,352
B12/27 ไพลิน 413.62 72,135.65 15,766.16 14,340.90 0.00 281 409
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 33.37 5,820.21 0.00 0.00 30,256.31 413 1,082
E5 น้ำพอง 8.15 1,420.92 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 81.97 14,294.86 289.80 263.60 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.00 0.00 0.00 127.86 22 56
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 308.08 10 13
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 277.86 72 92
L21/43 บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 763.86 75 98
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.01 2.37 0.00 0.00 76.27 4 24
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 10.76 1 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.23 40.72 0.00 0.00 534.80 18 115
L53/48 L53 0.05 8.45 0.00 0.00 2,750.91 12 24
L11/43 บูรพา 0.11 19.02 0.00 0.00 122.66 3 7
รวม 3,136.95 547,084.76 96,298.81 87,593.39 127,804.66 2,593 7,334
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 762,482.81 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก