รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 13 มี.ค. 2563
กุมภาพันธ์ 2563  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล 10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,348.25 235,135.60 45,670.52 41,541.90 27,125.90 989 3,391
B12/27 ไพลิน 374.13 65,248.74 14,729.34 13,397.81 0.00 328 910
G4/48 ยูงทอง 0.33 56.96 0.00 0.00 89.03 5 18
15-16 บงกช 432.12 75,361.04 11,330.39 10,306.12 0.00 199 430
16-17 บงกชใต้ 394.93 68,874.96 10,260.59 9,333.03 0.00 71 142
14A-16A อาทิตย์ 248.67 43,367.61 9,992.55 9,089.23 0.00 125 504
G8/50 G8/50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16
G12/48 G12/48 15.95 2,782.54 184.62 167.93 0.00 1 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 65.28 11,384.54 0.00 0.00 18,699.86 136 649
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 2.79 486.33 0.00 0.00 4,781.72 21 68
G11/48 นงเยาว์ 3.39 590.84 0.00 0.00 9,368.21 26 28
G10/48 วาสนา 0.01 2.11 0.00 0.00 4,023.14 4 14
B8/38 บัวหลวง 0.03 4.74 0.00 0.00 10,353.59 1 11
G5/43 สงขลา 0.05 8.05 0.00 0.00 3,069.66 27 32
B5/27 จัสมิน บานเย็น 3.55 618.78 0.00 0.00 11,221.48 83 106
G1/48 มโนราห์ 0.55 95.34 0.00 0.00 5,679.66 9 13
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 33.97 5,924.71 0.00 0.00 31,145.03 415 1,073
E5 น้ำพอง 8.28 1,443.96 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 69.25 12,077.68 172.87 157.24 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.00 0.00 0.00 140.34 19 56
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 301.26 10 13
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 452.67 69 92
L21/43 บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 792.17 75 98
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.01 2.45 0.00 0.00 78.43 5 24
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 16.24 1 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.24 41.91 0.00 0.00 562.45 18 115
L53/48 L53 0.04 6.46 0.00 0.00 2,434.84 15 24
L11/43 บูรพา 0.12 20.74 0.00 0.00 134.39 3 7
รวม 3,001.93 523,536.10 92,340.89 83,993.27 130,470.07 2,665 7,867
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 737,999.44 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก