รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 17 พ.ย. 2563
ตุลาคม 2563  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล 10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,075.92 187,640.84 34,872.77 31,720.28 25,042.45 878 2,439
B12/27 ไพลิน 417.86 72,875.39 15,217.03 13,841.41 0.00 224 909
G4/48 ยูงทอง 1.67 291.23 0.00 0.00 94.19 1 18
15-16 บงกช 596.46 104,022.95 13,160.12 11,970.45 0.00 232 472
16-17 บงกชใต้ 424.95 74,111.39 9,802.65 8,916.49 0.00 82 143
14A-16A อาทิตย์ 259.38 45,235.81 10,649.39 9,686.68 0.00 151 520
G8/50 G8/50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16
G12/48 G12/48 28.81 5,025.29 574.21 522.30 0.00 2 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 63.07 10,999.20 0.00 0.00 16,086.81 123 646
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 1.23 214.71 0.00 0.00 3,568.39 19 68
B5/27 จัสมิน บานเย็น 4.56 795.17 0.00 0.00 9,348.57 79 93
G1/48 มโนราห์ 0.63 110.70 0.00 0.00 7,888.38 14 18
G11/48 นงเยาว์ 2.84 494.73 0.00 0.00 7,443.97 26 28
G10/48 วาสนา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
B8/38 บัวหลวง 0.03 4.55 0.00 0.00 9,438.84 10 11
G5/43 สงขลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 28.66 4,998.47 0.00 0.00 27,978.16 399 1,057
E5 น้ำพอง 8.09 1,410.89 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 90.26 15,741.45 263.46 239.65 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.00 0.00 0.00 126.45 18 50
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 307.80 10 13
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 455.81 73 92
L21/43 บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 666.88 78 110
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.04 6.65 0.00 0.00 83.89 5 24
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 114.80 1 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.22 37.93 0.00 0.00 370.52 18 115
L53/48 L53 0.05 9.22 0.00 0.00 2,848.84 17 28
L11/43 บูรพา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 7
รวม 3,004.74 524,026.57 84,539.64 76,897.25 111,864.74 2,470 6,910
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 712,788.56 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก