รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 13 ก.พ. 2563
มกราคม 2563  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล 10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,257.25 219,264.38 44,519.42 40,494.86 27,324.23 897 3,387
B12/27 ไพลิน 410.68 71,622.98 15,372.74 13,983.05 0.00 288 899
G4/48 ยูงทอง 0.08 14.82 0.00 0.00 147.87 4 18
15-16 บงกช 498.48 86,934.24 13,814.53 12,565.70 0.00 199 430
16-17 บงกชใต้ 406.19 70,839.77 10,438.24 9,494.63 0.00 71 142
14A-16A อาทิตย์ 253.45 44,202.10 9,622.06 8,752.23 0.00 125 504
G8/50 G8/50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16
G12/48 G12/48 16.70 2,912.38 220.49 200.56 0.00 1 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 66.19 11,543.22 0.00 0.00 19,117.68 140 658
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G1/48 มโนราห์ 0.64 111.88 0.00 0.00 5,654.77 1 15
G11/48 นงเยาว์ 2.76 480.85 0.00 0.00 7,425.52 26 28
G10/48 วาสนา 0.10 18.16 0.00 0.00 3,996.13 4 14
B8/38 บัวหลวง 0.02 3.13 0.00 0.00 9,309.65 6 11
G5/43 สงขลา 0.05 8.87 0.00 0.00 3,159.03 27 32
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 1.87 325.69 0.00 0.00 4,479.61 23 68
B5/27 จัสมิน บานเย็น 3.39 591.24 0.00 0.00 11,467.05 90 108
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 30.53 5,323.57 0.00 0.00 29,917.66 407 1,062
E5 น้ำพอง 8.42 1,467.98 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 100.42 17,512.93 317.94 289.19 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.00 0.00 0.00 176.71 19 56
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 306.25 10 13
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 429.47 69 92
L21/43 บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 788.74 69 98
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.01 2.42 0.00 0.00 81.26 5 24
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 16.16 1 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.25 43.72 0.00 0.00 598.40 18 115
L53/48 L53 0.04 6.48 0.00 0.00 2,140.97 15 24
L11/43 บูรพา 0.12 20.35 0.00 0.00 136.52 3 7
รวม 3,057.63 533,251.15 94,305.43 85,780.22 126,673.67 2,528 7,854
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 745,705.03 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก