รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 2 ต.ค. 2562
สิงหาคม 2562  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล G11/48 นงเยาว์ 2.85 497.84 0.00 0.00 7,390.35 26 28
G10/48 วาสนา 0.01 1.76 0.00 0.00 4,174.71 5 14
B8/38 บัวหลวง 0.01 1.47 0.00 0.00 1,676.71 0 31
B5/27 จัสมิน บานเย็น 2.63 458.19 0.00 0.00 10,500.20 90 108
G1/48 มโนราห์ 0.63 110.11 0.00 0.00 5,508.67 9 13
G5/43 สงขลา 0.06 10.52 0.00 0.00 5,824.19 43 52
10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,413.74 246,556.14 51,124.71 46,503.04 29,698.29 990 3,317
B12/27 ไพลิน 404.01 70,459.62 16,971.03 15,436.85 0.00 258 891
G4/48 ยูงทอง 2.35 410.43 0.00 0.00 528.00 6 7
15-16 บงกช 439.13 76,583.58 10,592.83 9,635.24 0.00 199 430
16-17 บงกชใต้ 408.76 71,288.20 10,563.55 9,608.60 0.00 71 142
14A-16A อาทิตย์ 254.63 44,407.25 11,250.71 10,233.65 0.00 142 505
G8/50 G8/50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 6
G12/48 G12/48 19.99 3,485.50 318.59 289.79 0.00 1 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 88.36 15,410.48 0.00 0.00 16,361.10 125 696
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 1.12 194.58 0.00 0.00 3,383.10 18 19
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 30.63 5,342.04 0.00 0.00 29,752.49 422 1,010
E5 น้ำพอง 8.46 1,475.57 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 92.64 16,156.76 289.74 263.55 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.01 0.00 0.00 220.88 20 56
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 285.06 9 14
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 478.03 68 92
L21/43 บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 766.03 77 98
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.02 3.30 0.00 0.00 80.86 0 4
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 15.77 2 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.26 45.02 0.00 0.00 702.16 18 115
L53/48 L53 0.02 3.85 0.00 0.00 2,833.45 11 19
L11/43 บูรพา 0.14 24.49 0.00 0.00 163.03 0 7
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1 1
รวม 3,170.45 552,926.72 101,111.15 91,970.71 120,343.58 2,621 7,706
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 765,241.01 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก