รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 16 ก.ย. 2562
กรกฎาคม 2562  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล 10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,320.01 230,208.89 52,900.58 48,118.37 28,524.00 1,053 3,508
B12/27 ไพลิน 446.48 77,866.85 18,211.97 16,565.61 0.00 299 886
G4/48 ยูงทอง 2.87 500.00 0.00 0.00 2,136.90 0 7
15-16 บงกช 528.07 92,095.57 12,936.72 11,767.24 0.00 199 430
16-17 บงกชใต้ 414.22 72,240.22 11,587.05 10,539.58 0.00 71 142
14A-16A อาทิตย์ 256.45 44,724.46 11,476.87 10,439.36 0.00 142 505
G8/50 G8/50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 6
G12/48 G12/48 14.16 2,469.60 268.22 243.97 0.00 1 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 92.22 16,083.99 0.00 0.00 19,215.52 159 696
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 1.55 271.09 0.00 0.00 3,645.90 24 19
B5/27 จัสมิน บานเย็น 2.85 496.18 0.00 0.00 10,921.24 90 108
G1/48 มโนราห์ 0.63 109.42 0.00 0.00 4,716.74 9 13
G11/48 นงเยาว์ 2.96 516.56 0.00 0.00 7,806.52 26 28
G10/48 วาสนา 0.01 2.09 0.00 0.00 4,178.35 5 14
B8/38 บัวหลวง 0.04 6.13 0.00 0.00 6,768.26 24 31
G5/43 สงขลา 0.06 10.85 0.00 0.00 5,973.55 43 52
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 31.46 5,487.20 0.00 0.00 29,823.54 405 1,002
E5 น้ำพอง 8.48 1,478.07 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 77.25 13,472.62 313.06 284.76 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.01 0.00 0.00 228.56 20 56
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1 1
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 288.86 9 14
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 526.46 69 92
L21/43 บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 756.23 80 98
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.02 2.73 0.00 0.00 78.10 0 4
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 15.33 2 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.26 44.81 0.00 0.00 680.52 18 115
L53/48 L53 0.03 4.54 0.00 0.00 3,153.29 11 19
L11/43 บูรพา 0.20 35.49 0.00 0.00 227.18 0 7
รวม 3,200.27 558,127.34 107,694.47 97,958.89 129,665.81 2,770 7,884
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 785,752.04 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก