รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 7 ส.ค. 2562
มิถุนายน 2562  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล 10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,418.08 247,312.89 53,917.17 49,043.05 18,541.63 1,146 3,388
B12/27 ไพลิน 433.55 75,610.71 16,494.50 15,003.40 0.00 308 883
G4/48 ยูงทอง 3.72 648.99 0.00 0.00 2,958.57 5 7
15-16 บงกช 505.55 88,167.18 13,261.02 12,062.22 0.00 199 430
16-17 บงกชใต้ 380.66 66,387.12 10,696.62 9,729.65 0.00 71 142
14A-16A อาทิตย์ 199.02 34,708.27 9,064.40 8,244.98 0.00 142 504
G8/50 G8/50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 6
G12/48 G12/48 14.75 2,571.73 283.45 257.83 0.00 1 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 91.08 15,883.54 0.00 0.00 21,058.17 160 696
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 1.30 226.13 0.00 0.00 3,605.87 21 19
B5/27 จัสมิน บานเย็น 4.41 768.32 0.00 0.00 10,712.19 90 108
G1/48 มโนราห์ 0.68 118.92 0.00 0.00 5,299.03 9 13
G11/48 นงเยาว์ 2.66 463.42 0.00 0.00 7,227.57 26 28
G10/48 วาสนา 0.00 0.05 0.00 0.00 4,822.30 5 14
B8/38 บัวหลวง 0.04 6.39 0.00 0.00 7,082.93 24 31
G5/43 สงขลา 0.06 10.69 0.00 0.00 5,927.42 43 52
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 32.01 5,583.27 0.00 0.00 30,523.40 400 991
E5 น้ำพอง 8.47 1,477.78 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 34.73 6,057.50 44.27 40.27 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.01 0.00 0.00 226.32 20 56
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 1 1
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 269.49 9 14
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 497.79 61 92
L21/43 บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 616.33 53 98
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.02 2.62 0.00 0.00 77.90 5 4
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 16.43 2 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.31 53.76 0.00 0.00 713.20 18 115
L53/48 L53 0.03 5.06 0.00 0.00 3,112.42 11 19
L11/43 บูรพา 0.18 31.07 0.00 0.00 199.94 0 7
รวม 3,131.28 546,095.40 103,761.43 94,381.40 123,489.44 2,840 7,749
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 763,966.23 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก