รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 3 ก.ค. 2562
พฤษภาคม 2562  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล G4/48 ยูงทอง 7.49 1,305.45 0.00 0.00 3,811.90 6 7
15-16 บงกช 517.69 90,285.88 13,471.19 12,253.39 0.00 199 430
16-17 บงกชใต้ 390.44 68,092.46 10,565.71 9,610.57 0.00 71 142
14A-16A อาทิตย์ 256.33 44,703.99 10,312.35 9,380.12 0.00 142 504
G8/50 G8/50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 6
G12/48 G12/48 15.60 2,721.26 269.89 245.49 0.00 1 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 92.89 16,200.43 0.00 0.00 22,855.74 157 696
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 1.65 288.23 0.00 0.00 2,498.13 19 19
B5/27 จัสมิน บานเย็น 3.96 690.39 0.00 0.00 8,894.66 90 108
G1/48 มโนราห์ 0.64 111.86 0.00 0.00 5,213.33 9 13
G11/48 นงเยาว์ 2.63 459.36 0.00 0.00 7,125.26 26 28
G10/48 วาสนา 0.01 2.10 0.00 0.00 4,981.52 5 14
B8/38 บัวหลวง 0.04 6.33 0.00 0.00 7,000.71 24 31
G5/43 สงขลา 0.06 11.23 0.00 0.00 6,151.94 43 52
10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,259.19 219,602.17 49,730.58 45,234.94 28,201.03 111 3,364
B12/27 ไพลิน 423.74 73,900.18 17,069.55 15,526.46 0.00 217 866
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 32.58 5,681.21 0.00 0.00 31,050.84 379 986
E5 น้ำพอง 8.47 1,476.64 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 107.56 18,758.00 346.14 314.85 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.01 0.00 0.00 258.15 20 56
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 4.92 1 1
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 320.17 9 14
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 505.70 65 92
L21/43 บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 704.66 58 98
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.01 2.55 0.00 0.00 76.55 0 4
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 16.89 2 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.30 52.24 0.00 0.00 681.47 18 115
L53/48 L53 0.04 7.22 0.00 0.00 2,205.34 11 19
L11/43 บูรพา 0.15 25.91 0.00 0.00 160.18 0 7
รวม 3,121.47 544,385.10 101,765.40 92,565.81 132,719.08 1,693 7,703
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 769,669.99 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก