รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 27 พ.ค. 2562
เมษายน 2562  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล 10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,284.24 223,971.80 55,500.10 50,482.89 26,320.63 958 3,515
B12/27 ไพลิน 434.26 75,734.86 18,392.70 16,730.00 0.00 319 866
G4/48 ยูงทอง 6.23 1,086.76 0.00 0.00 1,498.30 6 7
15-16 บงกช 539.43 94,076.69 13,970.60 12,707.65 0.00 199 430
16-17 บงกชใต้ 373.06 65,061.66 10,728.97 9,759.07 0.00 71 144
14A-16A อาทิตย์ 267.32 46,621.17 11,126.33 10,120.51 0.00 144 506
G8/50 G8/50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 6
G12/48 G12/48 7.43 1,294.93 108.12 98.35 0.00 1 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 80.66 14,066.75 0.00 0.00 25,363.87 137 696
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 1.84 321.08 0.00 0.00 2,492.57 18 68
B5/27 จัสมิน บานเย็น 4.69 817.72 0.00 0.00 11,568.04 90 108
G1/48 มโนราห์ 0.71 124.29 0.00 0.00 5,339.22 9 13
G11/48 นงเยาว์ 2.61 456.01 0.00 0.00 7,014.97 26 28
G10/48 วาสนา 0.00 0.82 0.00 0.00 4,986.03 5 14
B8/38 บัวหลวง 0.04 6.91 0.00 0.00 7,689.20 25 31
G5/43 สงขลา 0.06 11.11 0.00 0.00 6,154.19 43 52
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 30.64 5,342.83 0.00 0.00 29,858.35 385 960
E5 น้ำพอง 8.50 1,483.19 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 107.11 18,680.76 350.89 319.17 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.01 0.00 0.00 218.94 20 56
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 5.40 1 1
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 621.98 9 14
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 520.77 70 92
L21/43 บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 824.19 75 98
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.02 2.78 0.00 0.00 75.25 4 4
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 19.76 2 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.40 69.87 0.00 0.00 837.01 18 115
L53/48 L53 0.00 0.34 0.00 0.00 448.45 11 19
L11/43 บูรพา 0.37 64.82 0.00 0.00 404.56 0 7
รวม 3,149.64 549,297.16 110,177.71 100,217.64 132,261.70 2,656 7,881
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 781,776.51 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก