รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 2 พ.ค. 2562
มีนาคม 2562  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล G4/48 ยูงทอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 7
15-16 บงกช 556.05 96,975.61 14,510.42 13,198.67 0.00 199 460
16-17 บงกชใต้ 411.06 71,689.14 10,857.19 9,875.70 0.00 71 145
14A-16A อาทิตย์ 260.16 45,371.85 11,193.68 10,181.77 0.00 145 507
G8/50 G8/50 0.10 16.67 3.74 3.40 0.00 0 6
G12/48 G12/48 1.63 284.63 25.06 22.80 0.00 1 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 90.38 15,762.50 0.00 0.00 25,627.19 150 706
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 2.12 370.24 0.00 0.00 2,595.55 22 68
B5/27 จัสมิน บานเย็น 4.68 816.51 0.00 0.00 10,589.49 90 108
G1/48 มโนราห์ 0.66 115.64 0.00 0.00 5,459.16 10 10
G11/48 นงเยาว์ 2.74 477.12 0.00 0.00 7,197.03 17 18
G10/48 วาสนา 0.00 0.23 0.00 0.00 4,852.97 4 14
B8/38 บัวหลวง 0.04 7.17 0.00 0.00 7,955.39 27 31
G5/43 สงขลา 0.05 8.86 0.00 0.00 6,259.35 43 52
10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,342.89 234,200.22 53,901.42 49,028.73 27,821.39 103 3,542
B12/27 ไพลิน 442.52 77,176.22 18,746.81 17,052.10 0.00 307 866
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 30.64 5,342.83 0.00 0.00 29,858.35 385 960
E5 น้ำพอง 8.50 1,483.19 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 107.11 18,680.76 350.89 319.17 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.01 0.00 0.00 218.94 20 56
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 5.40 1 1
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 621.98 9 14
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 520.77 70 92
L21/43 บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 824.19 75 98
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.02 2.78 0.00 0.00 75.25 4 4
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 19.76 2 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.40 69.87 0.00 0.00 837.01 18 115
L53/48 L53 0.00 0.34 0.00 0.00 448.45 11 19
L11/43 บูรพา 0.37 64.82 0.00 0.00 404.56 0 7
รวม 3,262.14 568,917.23 109,589.20 99,682.33 132,192.20 1,794 7,937
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 800,791.76 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก