ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ข่าวและกิจกรรม

ข้อมูลสถิติรายงาน

เกาะติดสถานการณ์

ข้อมูลสรุปประจำปี

กิจกรรม
2561
2562
2563
การสำรวจธรณีฟิสิกส์
การสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ (กิโลเมตร) 0.00 0.00 0.00
การสำรวจแบบ 3 มิติ (ตารางกิโลเมตร) 30.00 170.00 0.00
การสำรวจวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ตารางกิโลเมตร) 0.00 280.00 0.00
การเจาะ
หลุมสำรวจ (หลุม)1 18 22 9
หลุมพัฒนา (หลุม) 581 500 342
สัมปทานปิโตรเลียม
จำนวนสัมปทาน 39 38 38
จำนวนแปลงสำรวจ 49 48 48
ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว ณ 31 ธันวาคม3
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต) 6.06 4.88 3.94
คอนเดนเสท (ล้านบาร์เรล) 155.72 127.21 102.65
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 136.88 125.54 92.44
กิจกรรม
2561
2562
2563
การจัดสรรค่าภาคหลวง (ล้านบาท)
ให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม 852.64 842.99 518.42
ให้ อบต. และเทศบาล ทั่วประเทศ 852.64 842.99 518.42
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 852.64 842.99 518.42
ปริมาณการขายและรายได้ของรัฐ
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลูกบาศก์ฟุต) 1,112.34 1,053.00 965.59
คอนเดนเสท (ล้านบาร์เรล) 34.70 33.60 27.92
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 49.58 48.60 45.69
มูลค่าปิโตรเลียม (พันล้านบาท) 378.41 375.50 274.38
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (พันล้านบาท) 45.07 45.10 33.05
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ(SRB) (ล้านบาท)2 465.00 1,151.00 39.00
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (พันล้านบาท)2 66.82 84.17 70.90

1 รวมหลุมประเมินผล  2 จัดเก็บในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของปีถัดไป  3 รวมพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ ณ สิ้นปี 2020

 • ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว 3,947.90 พันล้านลบ.ฟุต
 • ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ 3,617.77 พันล้านลบ.ฟุต
 • ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ 2,198.76 พันล้านลบ.ฟุต
 • P1
 • P2
 • P3

ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติเหลว ณ สิ้นปี 2020

 • ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว 102.65 ล้านบาร์เรล
 • ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ 129.82 ล้านบาร์เรล
 • ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ 111.52 ล้านบาร์เรล
 • P1
 • P2
 • P3

ปริมาณสำรองน้ำมันดิบ ณ สิ้นปี 2020

 • ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว 92.44 ล้านบาร์เรล
 • ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ 81.67 ล้านบาร์เรล
 • ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ 44.53 ล้านบาร์เรล
 • P1
 • P2
 • P3

Infographic

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาของเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในระดับใด
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 34,965,074
ผู้เยี่ยมชม (พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ ชธ.) : 112,975
loading...