ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ข่าวและกิจกรรม

ข้อมูลสถิติรายงาน

เกาะติดสถานการณ์

ข้อมูลสรุปประจำปี

กิจกรรม
2562
2563
2564
การสำรวจธรณีฟิสิกส์
การสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ (กิโลเมตร) 0.00 0.00 0.00
การสำรวจแบบ 3 มิติ (ตารางกิโลเมตร) 170.00 0.00 0.00
การสำรวจวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ตารางกิโลเมตร) 280.00 0.00 0.00
การเจาะ
หลุมสำรวจ (หลุม)1 22 9 11
หลุมพัฒนา (หลุม) 500 342 271
สัมปทานปิโตรเลียม
จำนวนสัมปทาน 38 38 36
จำนวนแปลงสำรวจ 48 48 46
ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว ณ 31 ธันวาคม3
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต) 4.88 3.94 3.44
คอนเดนเสท (ล้านบาร์เรล) 127.21 102.65 86.42
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 125.54 92.44 94.67
1 รวมหลุมประเมินผล  2 จัดเก็บในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของปีถัดไป  
กิจกรรม
2562
2563
2564
การจัดสรรค่าภาคหลวง (ล้านบาท)
ให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม 720.35 842.99 518.42
ให้ อบต. และเทศบาล ทั่วประเทศ 720.35 842.99 518.42
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 720.35 842.99 518.42
ปริมาณการขายและรายได้ของรัฐ
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลูกบาศก์ฟุต) 906.00 1,053.00 965.59
คอนเดนเสท (ล้านบาร์เรล) 26.80 33.60 27.92
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 37.30 48.60 45.69
มูลค่าปิโตรเลียม (พันล้านบาท) 301.10 375.50 274.38
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (พันล้านบาท) 35.70 45.10 33.05
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ(SRB) (ล้านบาท)2 0.15 1,151.00 39.00
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (พันล้านบาท)2 49.90 84.17 70.90
3 รวมพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

1 รวมหลุมประเมินผล  2 จัดเก็บในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของปีถัดไป  3 รวมพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

Infographic

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

: 74,739,012
ผู้เยี่ยมชม (พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ ชธ.) : 149,172
loading...