ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ข่าวและกิจกรรม

ข้อมูลสถิติรายงาน

เกาะติดสถานการณ์

ข้อมูลสรุปประจำปี

กิจกรรม
2559
2560
2561
การสำรวจธรณีฟิสิกส์
การสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ (กิโลเมตร) 0.00 0.00 0.00
การสำรวจแบบ 3 มิติ (ตารางกิโลเมตร) 886.00 456.00 30.00
การเจาะ
หลุมสำรวจ (หลุม)1 16 33 18
หลุมพัฒนา (หลุม) 767 591 581
สัมปทานปิโตรเลียม
จำนวนสัมปทาน 40 39 39
จำนวนแปลงสำรวจ 50 49 49
ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว ณ 31 ธันวาคม3
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต) 6.83 6.41 6.06
คอนเดนเสท (ล้านบาร์เรล) 171.06 166.10 155.72
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 178.33 156.40 136.88
กิจกรรม
2559
2560
2561
การจัดสรรค่าภาคหลวง (ล้านบาท)
ให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม 686.18 543.10 852.64
ให้ อบต. และเทศบาล ทั่วประเทศ 686.18 543.10 852.64
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 686.18 543.10 852.64
ปริมาณการขายและรายได้ของรัฐ
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลูกบาศก์ฟุต) 1,103.00 1,062.53 1,112.34
คอนเดนเสท (ล้านบาร์เรล) 35.50 35.58 34.70
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 60.60 52.67 49.58
มูลค่าปิโตรเลียม (พันล้านบาท) 342.30 344.20 378.41
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (พันล้านบาท) 41.38 41.27 45.07
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ(SRB) (พันล้านบาท)2 1.10 0.07 0.47
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (พันล้านบาท)2 46.16 38.46 66.82

1 รวมหลุมประเมินผล  2 จัดเก็บในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของปีถัดไป  3 รวมพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ ณ สิ้นปี 2018

 • ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว 6,057.93 พันล้านลบ.ฟุต
 • ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ 4,731.11 พันล้านลบ.ฟุต
 • ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ 2,444.39 พันล้านลบ.ฟุต
 • P1
 • P2
 • P3

ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติเหลว ณ สิ้นปี 2018

 • ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว 155.72 ล้านบาร์เรล
 • ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ 160.19 ล้านบาร์เรล
 • ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ 111.33 ล้านบาร์เรล
 • P1
 • P2
 • P3

ปริมาณสำรองน้ำมันดิบ ณ สิ้นปี 2018

 • ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว 136.88 ล้านบาร์เรล
 • ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ 105.09 ล้านบาร์เรล
 • ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ 68.87 ล้านบาร์เรล
 • P1
 • P2
 • P3

Infographic

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาของเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในระดับใด
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม :
ผู้เยี่ยมชม (พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ ชธ.) :
loading...