รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม
เดือน กันยายน ปี 2560

ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว
พื้นที่ แปลง แหล่ง* (ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
น้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
ในทะเล B8/32(1) กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 102.97 17,958 0 0 23,046 157 814
  10-13 10A 11A(2) กลุ่มเอราวัณ+ 1,252.66 218,464 45,289 41,195 31,557 902 3441
  B5/27(5) จัสมิน บานเย็น 5.55 968 0 0 12,349 72 119
  G11/48 นงเยาว์ 2.77 483 0 0 8,960 17 18
  15-16 บงกช 534.27 93,177 15,716 14,295 0 187 387
  16-17 บงกชใต้ 446.16 77,810 11,645 10,593 0 63 125
  B8/38 บัวหลวง 0.05 8 0 0 8,971 24 31
  B12/27(3) ไพลิน 379.97 66,266 17,775 16,168 0 262 792
  G1/48 มโนราห์ 3.09 539 0 0 6,431 1 0
  G4/48 ยูงทอง 4.04 705 0 0 413 3 21
  9A ราชพฤกษ์ 0.00 0 0 0 0 0 6
  G4/43(4) ลันตา สุรินทร์ 2.21 386 0 0 6,156 22 68
  G10/48 วาสนา 0.09 16 0 0 4,476 13 14
  G5/43 สงขลา 0.09 15 0 0 8,507 44 69
  14A-16A อาทิตย์ 257.97 44,990 10,527 9,576 0 125 432
บนบก L33/43 L33 0.00 0 0 0 22 0 0
  L53/48 L53 0.00 0 0 0 503 9 20
  S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 39.21 6,838 0 0 25,143 397 854
  PTTEP1(6) กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0 0 0 200 23 49
  L44/43(10) นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.54 94 0 0 954 16 115
  E5 น้ำพอง 6.69 1,166 0 0 0 7 8
  L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0 0 0 0 1 1
  L21/43(8) บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0 0 0 92 23 25
  NC(7) บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0 0 0 607 76 92
  L11/43 บูรพา 0.00 0 0 0 0 0 0
  DED ฝาง 0.00 0 0 0 705 67 81
  EU1 ภูฮ่อม 76.21 13,290 299 272 0 3 4
  L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0 0 0 98 2 9
  SW1(9) วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.02 3 0 0 82 6 24
  L54/43 หนองผักชี 0.00 0 0 0 686 1 1
รวมทั้งหมด   3,114.56 543,176 101,251 92,099 139,958 2,523 7,620
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ)
775,233
บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ :    
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก