รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม
เดือน สิงหาคม ปี 2560

ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว
พื้นที่ แปลง แหล่ง* (ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
น้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
ในทะเล B8/32(1) กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 106.47 18,569 0 0 22,919 181 814
  10-13 10A 11A(2) กลุ่มเอราวัณ+ 1,334.32 232,706 47,475 43,184 30,567 903 3456
  B5/27(5) จัสมิน บานเย็น 4.74 827 0 0 11,699 72 119
  G11/48 นงเยาว์ 2.90 506 0 0 9,638 17 18
  15-16 บงกช 566.98 98,881 15,187 13,814 0 187 387
  16-17 บงกชใต้ 431.60 75,270 11,608 10,559 0 63 125
  B8/38 บัวหลวง 0.05 8 0 0 8,805 24 31
  B12/27(3) ไพลิน 354.95 61,904 17,084 15,539 0 250 809
  G1/48 มโนราห์ 1.03 179 0 0 5,266 10 10
  G4/48 ยูงทอง 4.79 836 0 0 632 4 21
  9A ราชพฤกษ์ 0.00 0 0 0 0 0 6
  G4/43(4) ลันตา สุรินทร์ 3.32 579 0 0 6,713 24 68
  G10/48 วาสนา 0.08 14 0 0 4,472 13 14
  G5/43 สงขลา 0.09 17 0 0 8,917 44 69
  14A-16A อาทิตย์ 223.51 38,980 9,719 8,841 0 125 432
บนบก L33/43 L33 0.00 0 0 0 21 1 1
  L53/48 L53 0.00 0 0 0 513 9 20
  S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 39.11 6,820 0 0 26,205 402 852
  PTTEP1(6) กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0 0 0 198 22 49
  L44/43(10) นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.28 49 0 0 1,008 17 115
  E5 น้ำพอง 8.95 1,561 0 0 0 7 8
  L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0 0 0 0 1 1
  L21/43(8) บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0 0 0 614 78 84
  NC(7) บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0 0 0 605 75 92
  L11/43 บูรพา 0.00 0 0 0 0 0 0
  DED ฝาง 0.00 0 0 0 707 64 81
  EU1 ภูฮ่อม 40.91 7,135 153 139 0 3 4
  L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0 0 0 68 2 9
  SW1(9) วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.02 3 0 0 84 5 24
  L54/43 หนองผักชี 0.00 0 0 0 706 1 1
รวมทั้งหมด   3,124.10 544,844 101,226 92,076 140,357 2,604 7,720
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ)
777,277
บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ :    
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก