รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม
เดือน กรกฎาคม ปี 2560

ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว
พื้นที่ แปลง แหล่ง* (ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
น้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
ในทะเล B8/32(1) กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 105.98 18,483 0 0 25,969 174 814
  10-13 10A 11A(2) กลุ่มเอราวัณ+ 1,284.08 223,943 47,303 43,026 27,811 880 3475
  B5/27(5) จัสมิน บานเย็น 4.89 852 0 0 11,387 72 119
  G11/48 นงเยาว์ 2.94 513 0 0 9,628 17 18
  15-16 บงกช 419.67 73,190 13,685 12,448 0 187 387
  16-17 บงกชใต้ 420.14 73,272 11,810 10,743 0 63 125
  B8/38 บัวหลวง 0.04 7 0 0 7,946 24 31
  B12/27(3) ไพลิน 304.07 53,029 14,396 13,095 0 260 803
  G1/48 มโนราห์ 1.01 177 0 0 5,839 10 10
  G4/48 ยูงทอง 5.05 880 0 0 802 6 21
  G4/43(4) ลันตา สุรินทร์ 2.88 503 0 0 6,642 21 68
  G10/48 วาสนา 0.05 9 0 0 3,924 13 14
  G5/43 สงขลา 0.10 17 0 0 9,142 44 69
  14A-16A อาทิตย์ 210.84 36,771 9,748 8,867 0 125 432
บนบก L33/43 L33 0.00 0 0 0 20 1 5
  L53/48 L53 0.00 0 0 0 546 9 20
  S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 43.63 7,610 0 0 26,825 384 851
  PTTEP1(6) กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0 0 0 357 25 49
  L44/43(10) นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.30 52 0 0 1,309 15 115
  E5 น้ำพอง 8.95 1,560 0 0 0 7 8
  L21/43(8) บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0 0 0 605 78 84
  NC(7) บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0 0 0 583 70 92
  L11/43 บูรพา 0.00 0 0 0 0 0 0
  DED ฝาง 0.00 0 0 0 698 66 80
  EU1 ภูฮ่อม 46.76 8,155 93 85 0 3 4
  L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0 0 0 47 1 9
  SW1(9) วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.02 3 0 0 85 3 24
  L54/43 หนองผักชี 0.00 0 0 0 726 10 13
รวมทั้งหมด   2,861.40 499,026 97,035 88,264 140,891 2,568 7,740
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ)
728,181
บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ :    
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก