รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม
เดือน มิถุนายน ปี 2560

ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว
พื้นที่ แปลง แหล่ง* (ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
น้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
ในทะเล B8/32(1) กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 108.70 18,956 0 0 28,272 182 690
  10-13 10A 11A(2) กลุ่มเอราวัณ+ 1,360.54 237,278 51,008 46,397 18,256 905 3503
  B5/27(5) จัสมิน บานเย็น 5.45 950 0 0 11,743 72 119
  G11/48 นงเยาว์ 2.09 365 0 0 8,137 17 18
  15-16 บงกช 355.78 62,048 10,483 9,535 0 187 387
  16-17 บงกชใต้ 439.60 76,666 11,954 10,874 0 63 125
  B8/38 บัวหลวง 0.04 7 0 0 7,901 24 31
  B12/27(3) ไพลิน 396.54 69,157 17,260 15,700 0 321 798
  G1/48 มโนราห์ 1.11 193 0 0 6,186 10 10
  G4/48 ยูงทอง 1.29 225 0 0 435 4 19
  9A ราชพฤกษ์ 0.56 98 0 0 44 0 0
  G4/43(4) ลันตา สุรินทร์ 2.17 378 0 0 6,431 22 68
  G10/48 วาสนา 0.07 12 0 0 4,279 14 14
  G5/43 สงขลา 0.10 17 0 0 9,366 44 69
  14A-16A อาทิตย์ 258.88 45,148 11,436 10,403 0 125 432
บนบก L33/43 L33 0.00 0 0 0 20 0 0
  L53/48 L53 0.00 0 0 0 552 9 20
  S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 29.07 5,070 0 0 18,629 366 849
  PTTEP1(6) กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0 0 0 375 26 49
  L44/43(10) นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.40 70 0 0 1,662 19 115
  E5 น้ำพอง 8.72 1,521 0 0 0 7 8
  L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0 0 0 0 1 1
  L21/43(8) บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0 0 0 438 76 84
  NC(7) บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0 0 0 525 76 92
  L11/43 บูรพา 0.00 0 0 0 1 0 0
  DED ฝาง 0.00 0 0 0 695 63 79
  EU1 ภูฮ่อม 63.86 11,136 251 228 0 3 4
  L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0 0 0 81 1 9
  SW1(9) วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.01 2 0 0 83 5 24
  L54/43 หนองผักชี 0.00 0 0 0 638 1 1
รวมทั้งหมด   3,034.98 529,297 102,392 93,137 124,749 2,643 7,618
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ)
747,183
บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ :    
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก