รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม
เดือน พฤษภาคม ปี 2561

ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว
พื้นที่ แปลง แหล่ง* (ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
น้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
ในทะเล G8/50 G8/50 3.95 689 150 137 0 3 3
  B8/32(1) กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 90.53 15,788 0 0 20,219 144 657
  10-13 10A 11A(2) กลุ่มเอราวัณ+ 1,289.78 224,937 41,294 37,561 29,694 842 3497
  B5/27(5) จัสมิน บานเย็น 7.11 1,241 0 0 12,569 90 108
  G11/48 นงเยาว์ 2.79 487 0 0 7,297 17 18
  15-16 บงกช 428.73 74,770 14,744 13,411 0 187 388
  16-17 บงกชใต้ 389.82 67,985 11,171 10,161 0 63 125
  B8/38 บัวหลวง 0.04 7 0 0 7,662 30 31
  B12/27(3) ไพลิน 439.68 76,681 18,199 16,554 0 281 837
  G1/48 มโนราห์ 1.05 183 0 0 6,458 12 16
  G4/48 ยูงทอง 1.51 263 0 0 445 0 17
  9A ราชพฤกษ์ 0.00 0 0 0 0 0 0
  G4/43(4) ลันตา สุรินทร์ 1.73 302 0 0 4,593 19 68
  G10/48 วาสนา 0.00 1 0 0 4,410 6 14
  G5/43 สงขลา 0.08 13 0 0 7,009 43 52
  14A-16A อาทิตย์ 237.94 41,497 10,315 9,383 0 125 432
บนบก L33/43 L33 0.00 0 0 0 37 0 0
  L53/48 L53 0.00 0 0 0 468 8 20
  S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 35.85 6,252 0 0 28,127 367 893
  PTTEP1(6) กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0 0 0 338 12 56
  L44/43(10) นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.37 64 0 0 1,451 18 115
  E5 น้ำพอง 9.24 1,611 0 0 0 7 8
  L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0 0 0 0 1 1
  L21/43(8) บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0 0 0 752 78 91
  NC(7) บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0 0 0 487 73 92
  L11/43 บูรพา 0.00 0 0 0 0 0 7
  DED ฝาง 0.00 0 0 0 731 63 83
  EU1 ภูฮ่อม 101.51 17,704 364 331 0 3 4
  L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0 0 0 72 1 9
  SW1(9) วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.03 5 0 0 77 4 4
  L54/43 หนองผักชี 0.00 0 0 0 560 1 1
รวมทั้งหมด   3,041.74 530,480 96,237 87,538 133,456 2,498 7,647
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ)
751,474
บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ :    
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก