รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม
เดือน พฤษภาคม ปี 2560

ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว
พื้นที่ แปลง แหล่ง* (ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
น้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
ในทะเล B8/32(1) กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 112.65 19,647 0 0 27,119 181 867
  10-13 10A 11A(2) กลุ่มเอราวัณ+ 1,404.15 244,884 47,124 42,864 28,629 687 3534
  B5/27(5) จัสมิน บานเย็น 6.36 1,108 0 0 12,294 72 119
  G11/48 นงเยาว์ 1.97 343 0 0 7,515 17 18
  15-16 บงกช 521.55 90,958 15,172 13,800 0 187 387
  16-17 บงกชใต้ 436.48 76,122 11,563 10,518 0 63 125
  B8/38 บัวหลวง 0.04 7 0 0 7,657 24 31
  B12/27(3) ไพลิน 367.42 64,078 16,264 14,794 0 257 794
  G1/48 มโนราห์ 1.19 207 0 0 6,737 10 10
  G4/48 ยูงทอง 2.31 404 0 0 608 0 19
  9A ราชพฤกษ์ 0.27 48 0 0 54 0 16
  G4/43(4) ลันตา สุรินทร์ 2.71 472 0 0 6,853 22 68
  G10/48 วาสนา 0.09 16 0 0 4,149 14 14
  G5/43 สงขลา 0.09 15 0 0 8,811 44 69
  14A-16A อาทิตย์ 240.28 41,905 9,229 8,394 0 125 432
บนบก L33/43 L33 0.00 0 0 0 22 1 5
  L53/48 L53 0.00 0 0 0 599 9 20
  S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 44.16 7,701 0 0 27,172 372 860
  PTTEP1(6) กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0 0 0 274 21 49
  L44/43(10) นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.41 72 0 0 1,657 20 114
  E5 น้ำพอง 8.53 1,487 0 0 0 7 8
  L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0 0 0 0 0 2
  L21/43(8) บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0 0 0 503 77 84
  NC(7) บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0 0 0 533 77 92
  L11/43 บูรพา 0.06 11 0 0 87 3 7
  DED ฝาง 0.00 0 0 0 672 62 79
  EU1 ภูฮ่อม 39.86 6,951 83 75 0 3 4
  L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0 0 0 201 2 9
  SW1(9) วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.02 3 0 0 86 5 24
  L54/43 หนองผักชี 0.00 0 0 0 631 1 1
รวมทั้งหมด   3,190.60 556,439 99,435 90,445 142,863 2,363 7,861
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ)
789,747
บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ :    
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก