รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม
เดือน เมษายน ปี 2561

ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว
พื้นที่ แปลง แหล่ง* (ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
น้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
ในทะเล B8/32(1) กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 26.02 4,538 0 0 6,125 119 750
  10-13 10A 11A(2) กลุ่มเอราวัณ+ 1,234.10 215,227 37,775 34,360 29,138 885 3468
  B5/27(5) จัสมิน บานเย็น 6.97 1,215 0 0 11,532 90 108
  G11/48 นงเยาว์ 3.21 560 0 0 9,315 17 18
  15-16 บงกช 392.90 68,522 13,525 12,302 0 187 387
  16-17 บงกชใต้ 388.92 67,827 11,270 10,251 0 63 125
  B8/38 บัวหลวง 0.04 7 0 0 7,689 24 31
  B12/27(3) ไพลิน 436.79 76,176 18,213 16,567 0 262 814
  G1/48 มโนราห์ 1.07 187 0 0 6,389 10 10
  G4/48 ยูงทอง 2.49 435 0 0 802 4 17
  9A ราชพฤกษ์ 0.00 0 0 0 0 0 0
  G4/43(4) ลันตา สุรินทร์ 0.26 45 0 0 528 16 68
  G10/48 วาสนา 0.00 0 0 0 4,178 6 14
  G5/43 สงขลา 0.08 14 0 0 7,361 43 52
  14A-16A อาทิตย์ 241.63 42,141 10,153 9,235 0 125 432
บนบก L53/48 L53 0.00 0 0 0 530 8 20
  S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 35.96 6,271 0 0 27,545 387 886
  PTTEP1(6) กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0 0 0 310 11 56
  L44/43(10) นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.00 0 0 0 229 18 115
  E5 น้ำพอง 8.92 1,556 0 0 0 7 8
  L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0 0 0 0 1 1
  L21/43(8) บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0 0 0 830 80 91
  NC(7) บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0 0 0 471 72 92
  L11/43 บูรพา 0.00 0 0 0 0 0 7
  DED ฝาง 0.00 0 0 0 709 64 83
  EU1 ภูฮ่อม 97.22 16,955 325 296 0 3 4
  L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0 0 0 72 1 9
  SW1(9) วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.04 6 0 0 84 5 4
  L54/43 หนองผักชี 0.00 0 0 0 453 1 1
รวมทั้งหมด   2,876.62 501,682 91,261 83,011 114,290 2,509 7,671
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ)
698,983
บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ :    
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก