รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม
เดือน เมษายน ปี 2560

ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว
พื้นที่ แปลง แหล่ง* (ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
น้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
ในทะเล B8/32(1) กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 106.66 18,601 0 0 24,174 181 867
  10-13 10A 11A(2) กลุ่มเอราวัณ+ 1,321.74 230,512 43,151 39,250 33,017 812 3501
  B5/27(5) จัสมิน บานเย็น 4.76 830 0 0 11,019 72 119
  G11/48 นงเยาว์ 1.96 343 0 0 7,757 17 18
  15-16 บงกช 526.00 91,735 14,886 13,540 0 187 387
  16-17 บงกชใต้ 240.32 41,911 6,330 5,757 0 63 125
  B8/38 บัวหลวง 0.04 7 0 0 7,431 24 31
  B12/27(3) ไพลิน 297.03 51,802 12,581 11,443 0 230 794
  G1/48 มโนราห์ 1.29 225 0 0 7,610 10 10
  G4/48 ยูงทอง 5.24 913 0 0 1,068 4 19
  9A ราชพฤกษ์ 0.61 107 0 0 204 1 16
  G4/43(4) ลันตา สุรินทร์ 2.37 413 0 0 5,355 20 68
  G10/48 วาสนา 0.10 17 0 0 4,375 14 14
  G5/43 สงขลา 0.10 17 0 0 9,526 44 69
  14A-16A อาทิตย์ 251.06 43,785 10,482 9,534 0 125 432
บนบก L33/43 L33 0.00 0 0 0 21 1 5
  L53/48 L53 0.00 0 0 0 482 9 20
  S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 46.32 8,079 0 0 27,848 383 860
  PTTEP1(6) กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0 0 0 234 21 49
  L44/43(10) นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.57 99 0 0 2,240 16 112
  E5 น้ำพอง 9.26 1,615 0 0 0 7 8
  L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0 0 0 0 0 2
  L21/43(8) บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0 0 0 559 77 84
  NC(7) บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0 0 0 559 77 92
  L11/43 บูรพา 0.24 42 0 0 272 3 7
  DED ฝาง 0.00 0 0 0 658 63 79
  EU1 ภูฮ่อม 99.60 17,370 252 229 0 3 4
  L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0 0 0 236 2 9
  SW1(9) วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.02 3 0 0 89 5 24
  L54/43 หนองผักชี 0.00 0 0 0 656 10 13
รวมทั้งหมด   2,915.29 508,426 87,682 79,753 145,390 2,481 7,838
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ)
733,569
บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ :    
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก