รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม
เดือน มีนาคม ปี 2561

ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว
พื้นที่ แปลง แหล่ง* (ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
น้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
ในทะเล B8/32(1) กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 83.50 14,563 0 0 19,174 142 766
  10-13 10A 11A(2) กลุ่มเอราวัณ+ 1,316.94 229,674 42,094 38,289 29,781 833 3484
  B5/27(5) จัสมิน บานเย็น 7.32 1,277 0 0 11,814 90 108
  G11/48 นงเยาว์ 3.07 536 0 0 8,167 17 18
  15-16 บงกช 494.67 86,271 15,204 13,829 0 187 387
  16-17 บงกชใต้ 414.44 72,279 11,600 10,551 0 63 125
  B8/38 บัวหลวง 0.04 7 0 0 7,983 24 31
  B12/27(3) ไพลิน 316.62 55,219 13,192 12,000 0 211 825
  G1/48 มโนราห์ 1.00 174 0 0 6,552 10 10
  G4/48 ยูงทอง 1.78 311 0 0 545 6 17
  9A ราชพฤกษ์ 0.00 0 0 0 0 0 0
  G4/43(4) ลันตา สุรินทร์ 1.40 244 0 0 4,049 15 68
  G10/48 วาสนา 0.00 1 0 0 4,561 6 14
  G5/43 สงขลา 0.08 14 0 0 7,468 43 52
  14A-16A อาทิตย์ 255.90 44,630 10,463 9,517 0 125 432
บนบก L33/43 L33 0.00 0 0 0 41 0 0
  L53/48 L53 0.00 0 0 0 400 8 20
  S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 28.46 4,963 0 0 21,803 360 880
  PTTEP1(6) กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0 0 0 242 14 56
  L44/43(10) นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.40 69 0 0 1,458 18 115
  E5 น้ำพอง 5.97 1,041 0 0 0 7 8
  L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0 0 0 0 1 1
  L21/43(8) บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0 0 0 844 78 91
  NC(7) บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0 0 0 496 74 92
  L11/43 บูรพา 0.00 0 0 0 0 0 7
  DED ฝาง 0.00 0 0 0 734 63 83
  EU1 ภูฮ่อม 64.45 11,240 307 279 0 3 4
  L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0 0 0 17 1 9
  SW1(9) วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.03 6 0 0 88 5 5
  L54/43 หนองผักชี 0.00 0 0 0 519 1 1
รวมทั้งหมด   2,996.07 522,519 92,860 84,465 126,736 2,405 7,709
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ)
733,720
บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ :    
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก