รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม
เดือน มีนาคม ปี 2560

ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว
พื้นที่ แปลง แหล่ง* (ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
น้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
ในทะเล B8/32(1) กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 129.95 22,676 0 0 29,526 184 803
  10-13 10A 11A(2) กลุ่มเอราวัณ+ 1,291.77 225,413 43,083 38,774 31,481 818 3483
  B5/27(5) จัสมิน บานเย็น 5.45 950 0 0 11,240 93 120
  G11/48 นงเยาว์ 2.26 393 0 0 7,817 17 18
  15-16 บงกช 609.57 106,370 15,461 13,914 0 187 387
  16-17 บงกชใต้ 453.77 79,182 11,644 10,479 0 63 125
  B8/38 บัวหลวง 0.04 7 0 0 8,416 24 31
  B12/27(3) ไพลิน 359.18 62,677 15,159 13,643 0 295 794
  G1/48 มโนราห์ 1.30 226 0 0 7,822 10 10
  G4/48 ยูงทอง 5.07 884 0 0 1,191 5 19
  9A ราชพฤกษ์ 0.72 125 0 0 114 1 16
  G4/43(4) ลันตา สุรินทร์ 2.67 466 0 0 4,674 20 68
  G10/48 วาสนา 0.11 19 0 0 4,767 13 14
  G5/43 สงขลา 0.10 17 0 0 9,883 44 69
  14A-16A อาทิตย์ 247.30 43,153 9,206 8,286 0 84 432
บนบก L33/43 L33 0.00 0 0 0 23 1 5
  L53/48 L53 0.00 0 0 0 455 8 18
  S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 50.50 8,812 0 0 24,390 395 862
  PTTEP1(6) กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0 0 0 253 22 49
  L44/43(10) นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.59 103 0 0 2,646 17 111
  E5 น้ำพอง 10.31 1,799 0 0 0 7 8
  L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0 0 0 0 0 2
  L21/43(8) บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0 0 0 610 75 84
  NC(7) บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0 0 0 600 78 92
  L11/43 บูรพา 0.41 71 0 0 444 4 7
  DED ฝาง 0.00 0 0 0 678 65 79
  EU1 ภูฮ่อม 114.86 20,043 399 359 0 3 4
  L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0 0 0 159 2 9
  SW1(9) วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.02 3 0 0 91 4 24
  L54/43 หนองผักชี 0.00 0 0 0 573 10 13
รวมทั้งหมด   3,285.95 573,389 94,952 85,455 147,853 2,549 7,756
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ)
806,697
บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ :    
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก