รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม
เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2561

ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว
พื้นที่ แปลง แหล่ง* (ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
น้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
ในทะเล B8/32(1) กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 92.74 16,173 0 0 21,632 155 766
  10-13 10A 11A(2) กลุ่มเอราวัณ+ 1,324.33 230,962 50,469 45,906 30,917 901 3526
  B5/27(5) จัสมิน บานเย็น 6.81 1,188 0 0 11,904 90 108
  G11/48 นงเยาว์ 2.84 495 0 0 7,692 17 18
  15-16 บงกช 484.81 84,551 14,929 13,579 0 187 387
  16-17 บงกชใต้ 377.20 65,783 10,599 9,640 0 63 125
  B8/38 บัวหลวง 0.04 7 0 0 8,238 24 31
  B12/27(3) ไพลิน 440.12 76,757 18,679 16,990 0 259 825
  G1/48 มโนราห์ 0.98 170 0 0 6,993 10 10
  G4/48 ยูงทอง 1.92 335 0 0 849 5 17
  9A ราชพฤกษ์ 0.00 0 0 0 0 0 0
  G4/43(4) ลันตา สุรินทร์ 1.70 297 0 0 5,029 17 68
  G10/48 วาสนา 0.00 0 0 0 5,559 8 14
  G5/43 สงขลา 0.08 14 0 0 7,574 44 69
  14A-16A อาทิตย์ 247.14 43,101 11,053 10,054 0 125 432
บนบก L33/43 L33 0.00 0 0 0 48 0 0
  L53/48 L53 0.00 0 0 0 318 4 20
  S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 37.13 6,475 0 0 27,947 381 880
  PTTEP1(6) กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0 0 0 250 1 56
  L44/43(10) นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.42 73 0 0 1,689 18 115
  E5 น้ำพอง 7.52 1,311 0 0 0 7 8
  L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0 0 0 0 1 1
  L21/43(8) บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0 0 0 636 71 87
  NC(7) บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0 0 0 480 73 92
  L11/43 บูรพา 0.00 0 0 0 0 0 7
  DED ฝาง 0.00 0 0 0 730 63 83
  EU1 ภูฮ่อม 37.68 6,571 109 99 0 3 4
  L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0 0 0 54 1 9
  SW1(9) วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.03 4 0 0 89 4 24
  L54/43 หนองผักชี 0.00 0 0 0 543 1 1
รวมทั้งหมด   3,063.49 534,267 105,838 96,268 139,171 2,533 7,783
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ)
769,706
บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ :    
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก