รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม
เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560

ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว
พื้นที่ แปลง แหล่ง* (ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
น้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
ในทะเล B8/32(1) กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 134.13 23,393 0 0 27,294 208 867
  10-13 10A 11A(2) กลุ่มเอราวัณ+ 1,273.47 222,093 44,294 40,289 31,308 756 2955
  B5/27(5) จัสมิน บานเย็น 5.98 1,043 0 0 11,666 93 120
  G11/48 นงเยาว์ 2.23 389 0 0 8,411 17 18
  15-16 บงกช 616.16 107,458 15,993 14,547 0 187 414
  16-17 บงกชใต้ 388.59 67,770 11,015 10,020 0 63 152
  B8/38 บัวหลวง 0.04 8 0 0 8,553 26 30
  B12/27(3) ไพลิน 272.26 47,483 11,707 10,649 0 233 794
  G1/48 มโนราห์ 1.47 256 0 0 9,342 9 9
  G4/48 ยูงทอง 4.76 830 0 0 1,362 5 19
  9A ราชพฤกษ์ 0.93 161 0 0 88 1 16
  G4/43(4) ลันตา สุรินทร์ 2.66 464 0 0 4,619 20 68
  G10/48 วาสนา 0.15 26 0 0 5,000 14 14
  G5/43 สงขลา 0.30 52 0 0 10,061 44 69
  14A-16A อาทิตย์ 227.55 39,684 9,165 8,336 0 152 459
บนบก L33/43 L33 0.00 0 0 0 24 0 0
  L53/48 L53 0.00 0 0 0 501 8 18
  S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 59.91 10,449 0 0 28,729 399 858
  PTTEP1(6) กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0 0 0 265 22 49
  L44/43(10) นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.64 112 0 0 2,745 16 109
  E5 น้ำพอง 10.25 1,788 0 0 0 7 8
  L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0 0 0 0 1 1
  L21/43(8) บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0 0 0 657 77 84
  NC(7) บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0 0 0 653 75 92
  L11/43 บูรพา 0.40 77 0 0 437 4 4
  DED ฝาง 0.00 0 0 0 697 65 78
  EU1 ภูฮ่อม 127.27 22,196 440 401 0 3 4
  L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0 0 0 194 2 9
  SW1(9) วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.03 4 0 0 93 3 24
  L54/43 หนองผักชี 0.00 0 0 0 666 1 1
รวมทั้งหมด   3,129.18 545,736 92,614 84,242 153,365 2,511 7,343
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ)
783,343
บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ :    
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก