รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม
เดือน ธันวาคม ปี 2560

ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว
พื้นที่ แปลง แหล่ง* (ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
น้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
ในทะเล B8/32(1) กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 93.25 16,263 0 0 19,225 145 796
  10-13 10A 11A(2) กลุ่มเอราวัณ+ 1,293.33 225,557 47,905 43,574 32,701 586 3487
  B5/27(5) จัสมิน บานเย็น 6.77 1,181 0 0 11,982 72 119
  G11/48 นงเยาว์ 3.09 539 0 0 8,604 17 18
  15-16 บงกช 582.92 101,661 15,658 14,243 0 187 387
  16-17 บงกชใต้ 389.42 67,915 9,780 8,896 0 63 125
  B8/38 บัวหลวง 0.04 8 0 0 8,631 24 31
  B12/27(3) ไพลิน 405.13 70,655 16,965 15,432 0 215 815
  G1/48 มโนราห์ 1.22 213 0 0 8,427 1 0
  G4/48 ยูงทอง 1.01 176 0 0 447 4 17
  9A ราชพฤกษ์ 0.00 0 0 0 0 0 6
  G4/43(4) ลันตา สุรินทร์ 1.96 341 0 0 6,103 24 68
  G10/48 วาสนา 0.07 12 0 0 4,837 11 14
  G5/43 สงขลา 0.08 13 0 0 8,058 44 69
  14A-16A อาทิตย์ 230.76 40,244 8,743 7,952 0 125 432
บนบก L33/43 L33 0.00 0 0 0 0 0 0
  L53/48 L53 0.00 0 0 0 455 9 20
  S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 37.71 6,577 0 0 24,533 368 863
  PTTEP1(6) กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0 0 0 144 0 49
  L44/43(10) นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.53 93 0 0 1,552 18 115
  L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0 0 0 0 1 1
  L21/43(8) บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0 0 0 646 75 87
  NC(7) บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0 0 0 556 75 92
  L11/43 บูรพา 0.00 0 0 0 0 0 0
  DED ฝาง 0.00 0 0 0 733 64 82
  EU1 ภูฮ่อม 39.19 6,835 137 124 0 3 4
  L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0 0 0 69 1 9
  SW1(9) วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.03 5 0 0 85 5 24
  L54/43 หนองผักชี 0.00 0 0 0 414 1 1
รวมทั้งหมด   3,086.51 538,288 99,188 90,221 138,202 2,138 7,731
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ)
766,711
บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ :    
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก