รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม
เดือน พฤศจิกายน ปี 2560

ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว
พื้นที่ แปลง แหล่ง* (ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
น้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
ในทะเล B8/32(1) กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 96.69 16,863 0 0 19,611 148 806
  10-13 10A 11A(2) กลุ่มเอราวัณ+ 1,417.92 247,285 51,617 46,950 31,460 814 3490
  B5/27(5) จัสมิน บานเย็น 5.87 1,024 0 0 12,144 72 119
  G11/48 นงเยาว์ 2.96 517 0 0 8,430 17 18
  15-16 บงกช 632.01 110,222 16,633 15,130 0 187 387
  16-17 บงกชใต้ 443.27 77,306 11,166 10,156 0 63 125
  B8/38 บัวหลวง 0.05 8 0 0 8,849 24 31
  B12/27(3) ไพลิน 433.68 75,633 18,471 16,802 0 255 792
  G1/48 มโนราห์ 1.22 212 0 0 8,009 1 6
  G4/48 ยูงทอง 1.75 305 0 0 526 4 17
  9A ราชพฤกษ์ 0.00 0 0 0 0 0 6
  G4/43(4) ลันตา สุรินทร์ 2.12 369 0 0 4,945 25 68
  G10/48 วาสนา 0.07 13 0 0 3,439 12 14
  G5/43 สงขลา 0.07 12 0 0 8,259 44 69
  14A-16A อาทิตย์ 254.20 44,332 9,075 8,255 0 125 432
บนบก L33/43 L33 0.00 0 0 0 25 1 1
  L53/48 L53 0.00 0 0 0 446 8 20
  S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 39.56 6,899 0 0 24,968 398 850
  PTTEP1(6) กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0 0 0 182 18 49
  L44/43(10) นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.10 17 0 0 325 1 1
  E5 น้ำพอง 9.51 1,658 0 0 0 7 8
  L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0 0 0 0 1 1
  L21/43(8) บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0 0 0 649 75 87
  NC(7) บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0 0 0 553 75 92
  L11/43 บูรพา 0.00 0 0 0 0 0 0
  DED ฝาง 0.00 0 0 0 714 62 81
  EU1 ภูฮ่อม 61.69 10,759 154 140 0 3 4
  L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0 0 0 64 1 9
  SW1(9) วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.03 5 0 0 90 5 24
  L54/43 หนองผักชี 0.00 0 0 0 502 1 1
รวมทั้งหมด   3,402.77 593,439 107,116 97,433 134,190 2,447 7,608
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ)
825,062
บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ :    
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก