รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม
เดือน ตุลาคม ปี 2560

ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว
พื้นที่ แปลง แหล่ง* (ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
น้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
ในทะเล B8/32(1) กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 100.78 17,576 0 0 21,536 138 814
  10-13 10A 11A(2) กลุ่มเอราวัณ+ 1,302.34 227,129 47,652 43,344 32,349 826 3519
  B5/27(5) จัสมิน บานเย็น 6.71 1,169 0 0 12,599 72 119
  G11/48 นงเยาว์ 3.00 523 0 0 8,859 17 18
  15-16 บงกช 599.19 104,499 16,394 14,912 0 187 387
  16-17 บงกชใต้ 467.23 81,485 11,114 10,109 0 63 125
  B8/38 บัวหลวง 0.05 9 0 0 9,459 24 31
  B12/27(3) ไพลิน 415.66 72,491 17,999 16,372 0 285 792
  G1/48 มโนราห์ 1.15 201 0 0 6,164 10 10
  G4/48 ยูงทอง 3.47 605 0 0 764 5 21
  9A ราชพฤกษ์ 0.00 0 0 0 0 0 6
  G4/43(4) ลันตา สุรินทร์ 1.88 328 0 0 7,043 21 68
  G10/48 วาสนา 0.10 17 0 0 4,330 12 14
  G5/43 สงขลา 0.09 15 0 0 8,569 44 69
  14A-16A อาทิตย์ 282.88 49,335 10,194 9,273 0 125 432
บนบก L33/43 L33 0.00 0 0 0 23 1 9
  L53/48 L53 0.00 0 0 0 506 9 20
  S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 40.85 7,125 0 0 24,522 379 855
  PTTEP1(6) กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0 0 0 197 19 49
  L44/43(10) นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.27 46 0 0 902 17 106
  E5 น้ำพอง 9.75 1,700 0 0 0 7 8
  L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0 0 0 0 1 1
  L21/43(8) บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0 0 0 682 75 87
  NC(7) บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0 0 0 562 75 92
  L11/43 บูรพา 0.00 0 0 0 0 0 0
  DED ฝาง 0.00 0 0 0 711 62 81
  EU1 ภูฮ่อม 101.79 17,752 303 275 0 3 4
  L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0 0 0 76 1 9
  SW1(9) วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.02 4 0 0 87 4 24
  L54/43 หนองผักชี 0.00 0 0 0 634 1 1
รวมทั้งหมด   3,337.21 582,009 103,656 94,285 140,574 2,483 7,771
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ)
816,868
บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ :    
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก