รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม
เดือน มกราคม ปี 2561

ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว
พื้นที่ แปลง แหล่ง* (ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
น้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
ในทะเล G8/50 G8/50 0.00 0 0 0 0 0 3
  B8/32(1) กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 90.90 15,853 0 0 20,203 160 782
  10-13 10A 11A(2) กลุ่มเอราวัณ+ 1,242.67 216,722 47,031 42,779 32,321 939 3491
  B5/27(5) จัสมิน บานเย็น 6.98 1,217 0 0 12,278 90 108
  G11/48 นงเยาว์ 3.12 544 0 0 8,484 17 18
  15-16 บงกช 604.79 105,475 16,162 14,701 0 187 387
  16-17 บงกชใต้ 453.89 79,158 11,573 10,526 0 63 125
  B8/38 บัวหลวง 0.04 8 0 0 8,398 24 31
  B12/27(3) ไพลิน 411.42 71,752 17,256 15,696 0 254 815
  G1/48 มโนราห์ 1.10 193 0 0 7,706 10 10
  G4/48 ยูงทอง 1.67 291 0 0 792 7 17
  9A ราชพฤกษ์ 0.00 0 0 0 0 0 16
  G4/43(4) ลันตา สุรินทร์ 2.13 371 0 0 5,910 27 68
  G10/48 วาสนา 0.06 11 0 0 4,902 12 14
  G5/43 สงขลา 0.07 13 0 0 7,555 44 69
  14A-16A อาทิตย์ 270.90 47,245 10,714 9,746 0 125 432
บนบก L33/43 L33 0.00 0 0 0 52 1 5
  L53/48 L53 0.00 0 0 0 374 8 20
  S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 36.93 6,441 0 0 26,919 384 873
  PTTEP1(6) กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0 0 0 186 1 56
  L44/43(10) นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.41 71 0 0 1,750 18 115
  E5 น้ำพอง 7.89 1,376 0 0 0 7 8
  L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0 0 0 0 1 1
  L21/43(8) บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0 0 0 607 71 87
  NC(7) บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0 0 0 534 70 92
  L11/43 บูรพา 0.00 0 0 0 0 0 7
  DED ฝาง 0.00 0 0 0 732 62 83
  EU1 ภูฮ่อม 37.99 6,625 106 97 0 3 4
  L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0 0 0 72 1 9
  SW1(9) วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.02 4 0 0 87 4 24
  L54/43 หนองผักชี 0.00 0 0 0 1,050 1 1
รวมทั้งหมด   3,172.98 553,370 102,842 93,545 140,912 2,591 7,771
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ)
787,827
บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ :    
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก