Text Size

viewall
26 มิถุนายน 2560

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับประเทศนอร์เวย์ เดินหน้าเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน LNG เพื่อรองรับการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น
viewmore

26 มิถุนายน 2560

ลำดับเหตุการณ์ให้เข้าใจง่ายขึ้น เรื่อง เกี่ยวกับการหยุดจ่ายก๊าซจากแหล่งJDA–A18 (พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย)
viewmore

pic news

หนังสือความจริง ข้อเท็จจริง ที่ต้องรู้เกี่ยวกับการจัดหาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ

viewmore

pic news

กฎกระทรวง

viewmore

pic news

แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ.2558-2579

viewmore

reserved_gas_2558.jpg reserved_con_2558.jpg reserved_oil_2558.jpg
  •  
  •  
  •  

รวมคำชี้แจง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

นโยบายด้านความโปร่งใสและคุณธรรมจริยธรรม

คู่มือการยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการ

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

เว็บไซต์สำหรับผู้พิการ

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ผู้เยี่ยมชม : 10762890
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 173251
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ