Text Size

คลังความรู้

pic01

แผนที่แหล่งหินน้ำมันแม่สอด จ.ตาก

แผนที่แสดงขอบเขตการศึกษา (ตามมติ ค.ร.ม.)บริเวณตอนเหนือของอำเภอแม่สอด
บ้านห้วยกะโหลกและใกล้เคียง ขนาดพื้นที่ 104 ตร.กม.

สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ