Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
นักวิชาการหนุนปลุกกระแสลดใช้พลังงาน
หมวด : ข่าวพลังงานประจำวัน
9 กรกฎาคม 2561
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยถึงโครง การหาร 2 Talks ยกโมเดลธุรกิจ ’Sharing Economy’ ที่มีนายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ว่า ที่มาของกิจกรรม ’หาร 2 Talks’  เป็นแบบอย่างของการใช้ร่วมกัน พร้อมทั้งแนะนำให้ประชาชนหันมาใช้ร่วมกัน กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยน เพื่อประหยัดพลังงาน ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นบนทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ส่งผลให้แนวคิดเศรษฐกิจการแบ่งปัน (Sharing Economy) ถูกนำมาใช้ผสมผสานกับเทคโนโลยีจนเกิดเป็นสตาร์ทอัพรูปแบบใหม่ที่ร่วมกันทำธุรกิจผ่านแพลต ฟอร์มดิจิทัลควบคู่ไปกับการลดใช้ทรัพยากรจากการแบ่งปันที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในรูปแบบงานบริการขนส่งสาธารณะที่พบว่าสามารถทำให้ประชาชนประหยัดเงิน ประหยัดเวลาและมีความสะดวกสบายมากขึ้น.


อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/tpd/2853421
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ