Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กกพ.ชงกฎหมาย! ดูแลโรงไฟฟ้าเล็ก รีดเงินใส่’กองทุน’
หมวด : ข่าวพลังงานประจำวัน
9 กรกฎาคม 2561
กกพ.ชง "พลังงาน" ยกร่างกฤษฎีกา กำหนดโรงไฟฟ้า ตั้งแต่ 200 เควีขึ้นไปต้องขอใบอนุญาต ปิ๊งไอเดียเก็บเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ฟากคณะเอสอีเอขอใช้เงิน 50 ล้านจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบโรงไฟ ถ่านหินกระบี่ ชี้ยังรอศึกษาคำขอ ยืนยันต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ หวั่นอนุมัติแล้วผิดกฎหมาย

นางปัจฉิมา ธนสันติ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า กกพ.ได้ มีการเสนอให้ยกร่างพระราช กฤษฎีกากำหนดประเภทขนาดและลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้น ไม่ ต้องขอรับใบอนุญาตการประ กอบกิจการพลังงาน พ.ศ....ให้กับกระทรวงพลังงาน เพื่อพิจารณาให้โรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 200 กิโลวัตต์ (เควี) จนถึง 1 เมกะวัตต์ จากเดิมที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน มาเป็นต้องมีใบอนุญาต เพื่อเป็นเสมือนการเก็บข้อมูลเข้าระบบทั้งผู้ผลิตไฟใช้เองและขายคืนระบบ

ทั้งนี้ มีแนวคิดที่จะเก็บเงินสำหรับกลุ่มผู้ผลิตไฟขนาดตั้งแต่ 200 เควี ถึง 1 เมกะวัตต์ ที่ขายเข้าระบบเท่านั้นเข้ากอง ทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อนำมาพัฒนา พื้นที่และชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยจะมีอัตราที่แตกต่างกันตามรูปแบบการผลิต ซึ่งจะมีการเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเห็นชอบต่อไป

โดยหลังจากที่มีมติของคณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (เอสอีเอ) ที่ดำเนินการศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ ว่าจะใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 50 ล้านบาท ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ เบื้อง ต้นได้รับหนังสือชี้แจงจากคณะ กรรมการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.61 และอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบ โดยต้องยอมรับว่าจากคำชี้แจงดังกล่าวยังไม่มีการแนบตัวโครงการศึกษามาด้วย

"ในฐานะที่ กกพ.เป็น ผู้ดูแลกองทุน จึงยังไม่สามารถ นำข้อเสนอเข้าที่ประชุมได้ โดยการประเมินเงื่อนไขการใช้เงินกองทุนต้องดูตามกฎระเบียบที่ยื่นข้อเสนอมา ถ้าตรงวัตถุประสงค์ก็สามารถอนุมัติใช้เงินได้ทั้ง 50 ล้านบาท แต่หากไม่ตรงกับกฎระเบียบก็ไม่สามารถให้ใช้เงินได้ เนื่อง จากผิดข้อกฎหมาย ซึ่งปกติแล้วการยื่นขอใช้เงินกองทุนจะเป็นไปตามมาตรา 97 ที่ระบุ ว่าใช้เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักรู้ให้กับประชา ชน ในเรื่องของโรงไฟฟ้า" นาง ปัจฉิมากล่าว.อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/tpd/2853164
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ