Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายภูมี ศรีสุวรรณ เป็นประธานในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียมให้แก่พลังงานจังหวัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (สำนักงาน ก.พ.)
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
15 มิถุนายน 2561
วันนี้ 15 มิถุนายน 2561 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายภูมี ศรีสุวรรณ เป็นประธานในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียมให้แก่พลังงานจังหวัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (สำนักงาน ก.พ.) ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์แปรรูปผลผลิตการเกษตร ตำบลหนองตูม จังหวัดสุโขทัย
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ