Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
บริษัทลูก BGRIM ออกหุ้นกู้ 6,700 ล้านบาท เรตติ้ง A- เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
หมวด : ข่าวพลังงานประจำวัน
11 มิถุนายน 2561

2 บริษัทลูก BGRIM ออกหุ้นกู้จำนวน 6.7 พันล้านบาท เรตติ้ง “A-” ให้แก่นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ที่อัตรา 3.95% ซึ่งลดต้นทุนทางการเงินได้กว่า 350 ล้านบาท  และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่องของบริษัทนางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 
BGRIM บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์1 จำกัด และ บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BGRIM ได้ออกหุ้นกู้ 2 ชุด คือหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด ครั้งที่ 1/2561 และหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด ครั้งที่ 1/2561 มูลค่า 6,700 ล้านบาท หรือชุดละ 3,350 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 

โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A-" แนวโน้ม "Stable" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ทยอยชำระคืนเงินต้น และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุตราสาร 15 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.95% ต่อปี โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย 

นางปรียนาถกล่าวว่า จากความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อ BGRIM และบริษัทในเครือในระยะยาว ส่งผลให้การออกหุ้นกู้ของ 2 บริษัทย่อยของ BGRIM ครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยบริษัทฯ  เตรียมนำเงินที่ได้ไปรีไฟแนนซ์เพื่อลดต้นทุนทางการเงินได้ประมาณ 1.2%-1.6% หรือเทียบเท่า 350 ล้านบาท ซึ่งจะสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต


ที่มา:http://www.energynewscenter.com/index.php/news/detail/1349

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ