Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
ลุยตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
หมวด : ข่าวพลังงานประจำวัน
11 มิถุนายน 2561
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ในปี 2561 พพ.มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม ติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) เป็นพื้นที่ 75,000 ตารางเมตร ให้การสนับสนุน 30% ของเงินลงทุนติดตั้งระบบฯ ในปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ADEP2015) เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงแอลพีจี หรือพลังงานไฟฟ้า มุ่งลดการใช้พลังงานและน้ำมันในกระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และจะดำเนินการสนับสนุนต่อเนื่องทุกปีจนถึงปี 2569 โดยการอบด้วยแสงธรรมชาติดังกล่าวจะช่วยลดการสูญเสียได้ 1-20%

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/tpd/2839299
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ