Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
3 พฤษภาคม 2561

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2561) นางสาวจุฬาภรณ์ เพิ่มไทย หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี โดยได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 3,000 บาท  ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 


 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ