Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง เทคนิคการสอน และการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
20 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง เทคนิคการสอน และการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี โดยมี ผู้บริหาร และข้าราชการระดับหัวหน้างาน เข้าร่วมการอบรมกว่า 40 คน
การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวญาดา ดาวพลังพรหม อดีตผู้เชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวัน 19 – 20 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้บริหาร และหัวหน้างาน มีความรู้ความเข้าใจในการสอนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ