Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยกองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร และสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมติวเข้มความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแก่แกนนำเครือข่าย
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
6 เมษายน 2561

ในวันที่ 3 และ 4 เมษายน 2561 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยกองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร และสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมติวเข้มความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแก่แกนนำเครือข่าย เพื่อที่แกนนำจะนำความรู้ไปถ่ายทอด บอกต่อให้กับประชาชนในชุมชนต่อไป ซึ่งแกนนำเครือข่าย ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา มีแกนนำเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน โดยมีนายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเลิงนกทา เป็นประธานเปิดกิจกรรม
จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม อบต. นาแวง อ.เขมราฐ มีแกนนำเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน โดยมีนายเชวงศักดิ์ ชัยศร นายก อบต. นาแวง เป็นประธานเปิดกิจกรรม
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ