Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม Drilling School รุ่นที่ 10 ณ สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม จังหวัดสมุทรปราการ
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
30 มกราคม 2561

วันนี้(30 มกราคม 2561)  นายสราวุธ  แก้วตาทิพย์  รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม Drilling School รุ่นที่10 ณ สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีบริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม บริษัทผู้รับจ้างเหมาโดยตรง และผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ รวมประมาณ 50 คน 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ