Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
อธิบดีกรมเขื้อเพลิงธรรมชาติมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเป็นผู้แทนในนามกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา รวม 25 โรงเรียน
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
29 มกราคม 2561
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้มอบหมายให้ นางอำไพพร เหล่างาม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนในนามกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อ ฟื้นฟูให้แก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่ผ่านมาในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 7 โรงเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561และจังหวัดสงขลา 18 โรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะได้รับ คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง และปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง


 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ