Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
อธิบดีกรมเขื้อเพลิงธรรมชาติมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเป็นผู้แทนในนามกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนฟื้นฟูให้แก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 7 โรงเรียน
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
25 มกราคม 2561
วันนี้ 25 มกราคม 2561 อธิบดีกรมเขื้อเพลิงธรรมชาติ ได้มอบหมายให้ นางอำไพพร เหล่างาม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนในนามกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนฟื้นฟูให้แก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมาในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 7 โรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะได้รับ คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง และปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง


 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ